e-CareBuddy

Het idee van e-CareBuddy komt voort uit uitdagingen die ontstaan rondom vergrijzing, de druk op de zorg én de behoefte/noodzaak tot zo gezond mogelijk ouder worden. Het doel is om binnen 2 jaar een vergaand prototype van de e-CareBuddy te ontwikkelen, bestaande uit een innovatieve wearable en een data-platform dat centrale bewaking van vitale functies en externe alarm-interventiefuncties mogelijk maakt. De sensor realiseert directe audiocommunicatie tussen de ouderen en verzorgers en houdt de activiteit, sociale omgang, nutriciteit, lichaamstemperatuur en andere cardiologische/vitale signalen zoals hartslag van de gebruiker bij. Met e-CareBuddy wordt de vitaliteit van ouderen continue gemonitord en beschikken ze over on-demand audio-assistentie in hun dagelijkse leven. Uiteraard zorgt het systeem eveneens voor een betere gehoorfunctie, en is daarmee een volwaardig alternatief van huidige hoortoestellen.

Het probleem van de huidige wearables is de lage adoptiegraad, waardoor ouderen ze om verschillende redenen (m.n. ergonomisch niet prettig) niet de gehele dag dragen. Onze e-CareBuddy is aantrekkelijk, omdat het qua uiterlijk, gevoel dicht bij bestaande (breed geaccepteerde) hoortoestellen blijft. Het is betaalbaar binnen het zorgpakket en vermindert de werkdruk van het zorgpersoneel doordat het hun werk effectiever maakt.

Het is belangrijk – en derhalve baanbrekend – om verschillende gezondheidsparameters gelijktijdig te meten, omdat veel ouderen last hebben van multi-morbiditeit zoals COPD, diabetes, artrose, hartfalen, enz. en een hoge mate van inactiviteit leidend tot kanker, vaatziekten, obesitas.

Met de ontwikkeling van deze alles-in-één hearable kunnen met minder zorgwerkers meer zorgvragers worden bediend. Bovendien vormt het op termijn een rijk data-platform waarmee ongevallen, (te) late diagnoses en andere neergaande conditie-trends kunnen worden voorkomen. Daarmee draagt het bij aan Happy & Healthy Aging en besparing van maatschappelijke kosten (o.a. door beperking dagen in het ziekenhuis).

Een belangrijke eerste toepassing is het verbeteren van het welbevinden van dementerende ouderen met beter horen, meer bewegen, meer (helende) muziek. Zij hebben dringend behoefte aan 24/7 zorg en ondersteuning.
e-CareBuddy gaat voorbij aan de gangbare wearables omdat het een eerste humaan sensor-monitor systeem is waarmee ook rechtstreeks audio communicatie en voice assistentie gerealiseerd kan worden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Croy 7F
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
FreeSense Solutions B.V.; Delite (Triamata B.V.)

Financiering

Rijk:
€ 174.080
Noord-Brabant:
€ 174.080
Overig:
€ 174.080
Totaal publiek:
€ 522.238
Totaal privaat:
€ 646.581
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.168.820

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag