Dynamische windturbine

In dit project gaan Torque Wind Turbine uit Eindhoven en Modec uit Venlo samen een gepatenteerd ontwerp voor een kleine windturbine ontwikkelen tot een marktrijp product. Kleine windturbines zijn een zeer gewenste aanvulling op zonnepanelen en andere duurzame energievoorzieningen omdat ze het hele jaar door, 24 uur per etmaal, energie kunnen leveren. Door de beperkte grootte, vormgeving en aerodynamica is de Torque TWT geen horizonvervuiler en geeft geen hinderlijke slagschaduwen of geluidsoverlast, zoals grote windmolens.

Innovatie
Kleine windmolens zijn nog niet doorgebroken omdat het rendement vaak te laag is. De Torque TWT heeft een zeer hoog rendement door de innovatieve constructie: een verticale as met rotorbladen, gebaseerd op de kleppen van een vliegtuigvleugel. De bladen klappen open als ze wind moeten vangen, en sluiten een halve slag later weer als ze tegen de wind in terugdraaien, zodat de weerstand geminimaliseerd wordt. De TWT werkt onafhankelijk van de windrichting, start bij lage windsnelheden en heeft een hoog rendement met een power coëfficiënt van tenminste 0,425. Dit is een waarde die ook grote, hoge MW windturbines in de praktijk realiseren, maar geen enkele andere kleine turbine die nu op de markt is komt hierbij in de buurt.

Meerwaarde
De meerwaarde voor de eindgebruiker is dat hij duurzaam en 24/7 energie kan opwekken met een terugverdientijd van 7-8 jaar op een technische levensduur van tenminste 20 jaar, berekend zonder subsidies.
Voor de deelnemende bedrijven bestaat de meerwaarde uit het veroveren van een leidende positie op de jonge, snelgroeiende markt voor kleine windturbines, door het gezamenlijk ontwikkelen van een reeks concrete, nieuwe producten die op de markt gebracht kunnen worden aan het einde van het project en waarmee nieuwe omzet kan worden gegenereerd.
Voor Zuid-Nederland, waar beide projectpartners gevestigd zijn, is de meerwaarde economisch (generatie van nieuwe bedrijvigheid, banen en omzet) en kan een belangrijke stap in de verduurzaming van de energievoorziening worden gezet.

Markt
Wereldwijd zijn er reeds 700.000 kleine windturbines verkocht, meest in China; in Europa is de markt snel in opkomst. Torque richt zich in eerste instantie op de markt van professionele gebruikers buiten woonwijken, zoals agrarische ondernemingen, tuinbouwbedrijven, bedrijventerreinen, sportvelden e.d. Uit deze sectoren is reeds grote belangstelling voor de Torque windturbine en deze markt is in staat om de investering op te brengen en is weinig kwetsbaar voor problemen met publieke acceptatie.

Samenwerking
Dit project is gericht op de versterking van de economie in Zuid-Nederland, gebaseerd op een cross-over tussen de topsectoren HTSM, Chemie en Energie, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, meer specifiek de programmalijnen van HTSM: 4.4 Electronics, 4.5 Embedded systems, 4.7 Hightech materials, 4.14 Smart Industry, van Chemie en Energie: 26-E Urban Industry, van Agri & Food: 2.2 Klimaatneutrale productiesystemen en van Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: 6.2 Energie en water. Aan de doelstellingen van al deze programmalijnen wordt een substantiële bijdrage geleverd in dit project.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
ARCEN
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Brandemolen 59
ARCEN
Nederland
Partner(s):
Torque Wind Turbine R&D B.V.; Mareco Kunststoffen B.V

Financiering

Rijk:
€ 87.135
Limburg:
€ 87.135
Overig:
€ 87.135
Totaal publiek:
€ 261.405
Totaal privaat:
€ 330.930
Totale subsidiabele kosten:
€ 592.335

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag