Dynamic Logistics Dashboard

Nederlandse vervoerders van goederen over de weg staan onder druk. Enerzijds groeit het goederenvervoer over de weg elk jaar, anderzijds zijn de winstmarges erg klein en is er sprake van een structureel tekort aan chauffeurs. Daarnaast worden logistieke stromen door steeds drukkere wegen in steeds grotere mate beïnvloed door allerlei dynamische variabelen, zoals congestie, wegwerkzaamheden, afsluitingen, milieuzones en weersomstandigheden. De individuele schakels in de logistieke keten (verzenders, verladers, vervoerders en ontvangende partijen) hebben de afgelopen jaren automatiseringsslagen doorgevoerd binnen afzonderlijke IT-systemen met als doel om efficiencyvoordelen te behalen. Echter, door het ontbreken van een geïntegreerd overzicht wat inzicht geeft in de overkoepelende logistieke processen in de gehele keten, kunnen de verdere benodigde efficiencyslagen niet worden behaald.

Er zijn vandaag de dag veel databronnen beschikbaar die inzicht kunnen bieden in de logistieke processen, echter mist de structurering hierin, waardoor de dynamische informatie nog niet real-time geautomatiseerd verwerkt kan worden binnen een centraal overzicht. Dit maakt dat ritten ook nog niet real-time worden aangepast op basis van dynamische variabelen.

TANS en PCA Mobile zullen binnen dit project het Dynamic Logistics Dashboard ontwikkelen, waarbinnen de verschillende dynamische variabelen die van invloed zijn op de logistieke stromen zullen worden gestructureerd, worden omgezet naar algoritmes middels mapping-enrichment technieken en vervolgens worden verwerkt. Door de dynamische informatiebronnen mee te nemen in ritberekeningen, beogen aanvragers ritten zodanig te plannen zodat vervoerders ritten 5%-10% tijdsefficiënter kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen winstmarges gemaximaliseerd worden als gevolg van lagere transportkosten en wordt de congestie en CO2-uitstoot verminderd door het vermijden van files en/of onnodige kilometers. Daarnaast zal het interactieve dashboard met real-time informatie zorgen voor ketentransparantie door inzicht te bieden in de actuele locatie en status van zendingen, en door context te geven aan de verschillende vervoersstromen. Hierdoor worden de verschillende schakels in de logistieke keten in staat gesteld om slimmere keuzes te maken op het gebied van ketenintegratie, last mile delivery, tijdsindeling en/of facturering.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-1-2021
Einddatum:
1-10-2022

Begunstigde:

Adres:
Croy 9H
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Transport & Automotive Networks Systems B.V.; PCA Mobile B.V.

Financiering

Rijk:
€ 74.675
Noord-Brabant:
€ 74.675
Overig:
€ 74.675
Totaal publiek:
€ 224.025
Totaal privaat:
€ 316.150
Totale subsidiabele kosten:
€ 540.175

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag