Duurzaam verven met Natuurlijke Kleurstoffen

De maatschappij is zich steeds meer bewust van de noodzaak tot verduurzaming. De vraag naar duurzaam geproduceerde textielstoffen is ook sterk groeiende. Consumenten zijn steeds kritischer en milieubewuster en zijn zeer geïnteresseerd in volledig duurzame kleding en textiel. Om te voldoen aan de vraag van de consument is het noodzakelijk dat niet alleen het textiel ecologisch geproduceerd is, maar ook de verf, en de verving ecologisch en duurzaam zijn. Niet alleen de consument maar ook de verplichtingen die de Europese Green Deal met zich meebrengen, waarbij voor 2050 ieder product en proces 100% circulair moet zijn, is een grote trigger. Op dit moment wordt meer dan 99% van het op wereldschaal geproduceerde textiel geverfd met synthetische kleurstoffen, waarin stoffen zitten die niet afbreekbaar zijn en dus belastend voor de planeet en mensen.

Rubia 100% Natural Colours (Rubia) beschikt over een unieke productielocatie voor natuurlijke kleurstoffen. Deze kleurstoffen kunnen worden gebruikt om onder andere, kleding, tapijt en andere textiele toepassingen te verven. De Rubia teelten, vinden plaats in Noord-Brabant (Meekrap, Reseda en Wede) waaruit vervolgens, in de fabriek te Steenbergen, natuurlijke kleurstoffen worden geëxtraheerd. Dit proces vindt plaats op duurzame wijze middels een enzymatische omzetting in water bij kamertemperatuur. De natuurlijke kleurstoffen bieden een uiterst duurzaam en betaalbaar alternatief voor de vervuilende synthetische kleurstoffen in de textiele markt. De textiele markt is daarmee het makkelijkst om te betreden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de food markten, waar vanwege de steeds hoger wordende toetredingsdrempels en stringentere regelgeving, de kosten om deze markten te betreden vele malen hoger zijn. De sterk toenemende vraag vanuit met name de fashion industrie bevestigt deze keuze.

De markt van kleurstoffen is erg competitief. De concurrentie moet worden aangegaan met conventionele – lees: synthetische – kleurstoffen. Naast de grondstoffen van Rubia zijn er ook andere grondstoffen, zoals bijvoorbeeld algen. Op dit moment zijn algen niet de juiste grondstof voor Rubia. Lichtechtheden van algen zijn zwak, ze leveren alleen blauw en de opbrengst is mager ten opzichte van de kosten die ervoor gemaakt moeten worden. Rubia volgt de lopende onderzoeken op dit vlak nauwlettend en sluit aan indien hier mogelijkheden komen. Kostprijsverbeteringen moeten worden behaald zowel aan de agro-zijde van de productie, de teelt, als in het extractie-proces in de fabriek.

Om competitief te kunnen verven met natuurlijke kleurstoffen is het belangrijk dat deze in de bestaande industriële verfprocessen kunnen worden ingepast. Tot op heden is het nog niet gelukt om een verfreceptuur te ontwikkelen waarbij middels het befaamde 1-staps proces met natuurlijke kleurstoffen kan worden geverfd. De reden is dat bij natuurlijke kleurstoffen een tweede stap noodzakelijk is om de juiste kleuren te verkrijgen. Echter, eerste onderzoeken wijzen uit dat de mogelijkheden tot een effectief 1-staps proces wel bestaan. Rubia gaat samen met CCT Oss (expert op het vlak van receptuurontwikkeling voor verfprocessen) gedurende 2 jaar samenwerken aan dit project.

Het economisch belang voor het project is groot, zowel op de wereldmarkt van textiele toepassingen als die binnen onze eigen landsgrenzen. De omvang van de wereldmarkt is enorm; per jaar worden er bijna 8 miljard belastende kilo’s aan verfstoffen ten behoeve van textiel verbruikt. En ook de Nederlandse markt biedt met efficiëntere productie een enorme potentie. Daarnaast biedt het project in de agrosector voor akkerbouwers en betrokken bedrijven een profijtelijk en duurzaam businessmodel: onderzoek door de Universiteit van Utrecht wijst uit dat het volledige proces tot productie van natuurlijke kleurstoffen een positieve CO2 balans oplevert. Met andere woorden: in een sector waar veel aandacht is voor het stikstofprobleem zou de productie van natuurlijke kleurstoffen juist CO2 absorberen. Tenslotte heeft de teelt van natuurlijke kleurstoffen een positief effect op de natuur en draagt bij aan een verhoging van de biodiversiteit door nieuwe gewassen. In een separaat onderzoek is dit positieve effect reeds aangetoond.

De ontwikkeling behelst een crossover tussen de internationale topsectoren Agrofood en Chemie en Materialen en de nationale topsector Biobased. Met de resultaten van dit project kan er op duurzame wijze een natuurlijke verfstof van hoge kwaliteit geproduceerd worden uit plantaardig materiaal uit Agrofood sector. Het gebruik van natuurlijke kleurstoffen in plaats van synthetische kleurstoffen voor het kleuren van textiel levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van deze sector.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
STEENBERGEN
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
30-9-2022

Begunstigde:

Adres:
Prins Reinierstraat 10
STEENBERGEN
Nederland
Partner(s):
Rubia 100% Natural Colours BV; CCT Oss

Financiering

Rijk:
€ 46.112
Noord-Brabant:
€ 46.112
Overig:
€ 46.112
Totaal publiek:
€ 138.338
Totaal privaat:
€ 171.275
Totale subsidiabele kosten:
€ 309.612

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag