Duurzaam energiezuinig elektrisch aangedreven 4×4 Mijnbouw vehicle

In onderhavig project gaat het consortium bestaande uit HFX Research B.V. en FD 4×4 Centre een duurzame elektrisch aangedreven 4×4 mijnbouw vehicle ontwikkelen. De ondergrondse mijnbouw industrie is met name door uitstoot van schadelijke gassen en fijn stoffen door diesel aangedreven bedrijfsmiddelen erg belastend voor het milieu en voor de gezondheid van haar medewerkers. Binnen de ondergrondse mijnbouw industrie is er daarom een grote behoefte aan vergroening en verduurzaming, elektrische aandrijving van bedrijfsmiddelen wordt gezien als meest veelbelovende alternatief. De grote spelers in de automotive industrie focussen zich echter hoofdzakelijk op hybride en elektrische aandrijving van personenauto’s vanwege de veel hogere potentiele omvang van deze markt. Het consortium in dit project gaat een duurzame 4×4 mijnbouw vehicle ontwikkelen met een volledig elektrische efficiënte aandrijving en elektromotor die in staat is om betere prestaties te leveren met minder slijtage in de aandrijflijn, lagere onderhoudskosten, en minder downtime dan de conventionele diesel aangedreven voertuigen die in de mijnbouw gebruikt worden waardoor de levensduur wordt verdubbeld en de NOx uitstoot wordt geëlimineerd. In onderhavig project is sprake van een kwalitatief hoogwaardig consortium dat bestaat uit twee projectpartners op een specifiek kennisgebied. HFX is een research organisatie pur sang, en heeft veel kennis op het gebied van energiesystemen en hoog complexe industriële processen. Daarnaast beschikt het over de noodzakelijke kennis met betrekking tot motorische ontwikkelingen in de automotive sector. FD 4×4 is zeer bedreven in het modificeren van bestaande Toyota Land Cruiser 4×4 vehicles tot 4×4 vehicles die bestendig zijn tegen zware beproevingen. FD 4×4 beschikt over passende faciliteiten die het mogelijk maken om met hoogwaardig vakmanschap gericht aanpassingen te verrichten op de vehicles in de mijnbouw branche. De organisatie heeft veel kennis en ervaring opgedaan met het ombouwen van auto’s waarbij er zelfs al succesvol een bestaande Toyota Land Cruiser van diesel naar elektrisch is omgebouwd. Nu het echter zelf een voertuig gaat ontwikkelen kan het deze kennis gebruiken en toepassen in een R&D-project ondersteund door HFX dat geruime ervaring heeft in de uitvoering van dergelijke projecten. De ontwikkeling van het voertuig bestaat uit een aantal deelcomponenten. Zo worden er zowel een energiezuinige elektromotor met aandrijflijn, duurzame vehicle constructie als een oplaadcontainer ontwikkeld. Verschillende innovaties, hoofdzakelijk uitgevoerd door HFX, in de elektromotor en aandrijflijn zorgen ervoor dat deze energiezuiniger is dan conventionele elektromotoren. Projectpartner FD 4×4 Centre ontwikkelt in onderhavig project de totale constructie van de vehicle waarin de belangrijkste innovatie zit in het ontwerp van het chassis. Kernelement van het te ontwikkelen 4×4 voertuig is dat het een efficiënt, duurzaam, simplistisch en modulair ontwerp krijgt. Ondanks de eenvoud van de vehicle, zal het voldoende bescherming moeten bieden aan de vochtgevoelige elektrische componenten en dient de veiligheid van de passagiers gewaarborgd te worden. Het verdienmodel van onderhavig project ligt vooral verscholen achter het netwerk van FD 4×4 Centre. De onderneming heeft namelijk wereldwijd klanten binnen de mining industrie, waaruit jaarlijkse omzet gegenereerd wordt. Om het product verder op de markt te promoten gaat het consortium gebruik maken van lokale partners in verschillende landen. Hierdoor verwacht het consortium zeer positieve economische resultaten te behalen. Het project vindt direct aansluiting bij de topsector HTSM en specifiek het thema ‘’Automotive’’. In het focusgebied ‘Future powertrain’ wordt in een programmalijn gezocht naar efficiëntere aandrijflijnen, hybridisering en elektrische voertuigtechnologie. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een prototype elektrisch aangedreven 4×4 mijnbouw vehicle dat voorgenomen technische werkingsprincipes kan bewijzen. Bij succes zal de vervolgfase van marktintroductie plaatsvinden door demonstratie aan potentiële klanten binnen de industrie om hen te overtuigen van de toegevoegde waarde van de ontwikkeling ten einde lucratieve commerciële resultaten uit verkoop te genereren en bij te dragen aan de verduurzaming en vergroening van de mijnbouw industrie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
01-12-2017
Einddatum:
30-11-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
HFX Research B.V.
Adres:
Dragonder 5
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
HFX Research B.V.; FD 4x4 Centre

Financiering

Rijk:
€ 150.832
Noord-Brabant:
€ 150.832
:
€ 150.832
Totaal publiek:
€ 452.498
Totaal privaat:
€ 854.924
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.307.422

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag