Discrete Analyzer

Discrete Analyzer

In Nederland (en ook Europa) is er een enorme behoefte aan analyse data. Door de behoefte aan kennis (en groei van mogelijkheden) worden laboratoria (in dit project met name milieulabs, labs van waterschappen maar ook labs van bedrijven) geconfronteerd met een enorme groei aan vraag naar analyse data maar ook met een eis van reductie van kosten. Veel laboratoria zitten daarom in een proces ter verhoging van de efficiëntie. Dit proces wordt veelal gedreven door een toenemende druk op het laboratorium om meer (en betere) resultaten te leveren in een kortere tijd en (vaak) met beperkte mankracht.

Sinds kort zijn discrete analyzers (afkomstig uit de klinische markt) sterk in opkomst. De huidige discrete analyzers zijn specifiek ontwikkeld voor de klinische markt en voldoen, ondanks de voordelen die ze hebben ten opzichte van de doorstroomanalysesystemen niet volledig aan de wensen van de laboratoria en vergen een aanzienlijke investering.

De partners, Rohasys en Rouwette Consultancy hebben in dit project het doel een discrete analyzer specifiek voor de markt van niet klinische laboratoria te ontwikkelen. In dit project kan door het combineren van de technische kennis van beide partners een technisch en financieel interessante discrete analyzer ontwikkeld worden. De technische kennis die hierbij ontwikkeld wordt is weer bruikbaar voor andere nieuwe technische ontwikkelingen. Het uiteindelijke resultaat van dit project is dat de partners een discrete analyzer ontwikkelen die geschikt is voor analyses in milieulabs, labs van waterzuiveringen en waterschappen en bedrijfslaboratoria.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Rijen
Startdatum:
01-10-2016
Einddatum:
30-04-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Rohasys BV
Adres:
Provincienbaan 4
Rijen
Nederland
Partner(s):
Rohasys BV; H.M.J. Rouwette ing.

Financiering

Rijk:
€ 34.473
Noord-Brabant:
€ 23.861
Limburg:
€ 10.612
Overig:
€ 162.518
Totaal publiek:
€ 231.464
Totale subsidiabele kosten:
€ 231.464

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag