Development of ruggedized 3D change-detection systems

Improvised Explosive Devices (IED’s), in de volksmond ook wel bermbommen genoemd, vormen een serieuze dreiging voor NAVO-troepen en burgers in conflictgebieden. Om slachtoffers te voorkomen wordt er periodiek gesurveilleerd in risico gebieden. Een change-detection system moet continu de omgeving af gaan speuren naar (aanwijzingen voor) bermbommen, waardoor militair personeel de mogelijkheid krijgt om tijdig te reageren.
Projectpartners Nedinsco en ViNotion werken in dit MIT R&D-project samen met als doel om een robuust multi-sensor 3D-Change-Detection systeem te ontwikkelen op Technology-Readiness Level 7 , deze te testen en te demonstreren voor de defensie uit de verschillende NATO landen. Nedinsco ontwikkelt een robuuste Pan/Tilt Unit waarop het camerasysteem gemonteerd kan worden en dat bestand is tegen militaire omstandigheden. ViNotion wil met de inzet van vier camera’s en slimme software een 110 ? view gaan ontwikkelen voor het systeem. Projectpartners werken samen aan de systeemintegratie van de hardware en de software. Ook willen beide bedrijven (civiele) toepassingen voor andere marktpartijen onderzoeken en ontwikkelen.
Dit project is onderdeel van een groter geheel aan activiteiten waarbij het Nederlandse Ministerie van Defensie voor marktpartijen als launching customer optreedt t.a.v. het ontwikkelen van innovatieve robuuste detectie systemen.
Nedinsco is een (toe-)leverancier van hoogwaardige optomechanische en optronische modules aan klanten in de defensie- en semiconductor markt. Nedinsco kwalificeert zich als de partij die de mechanische onderdelen, de optiek, elektronica en software integreert tot een eindproduct dat voldoet aan de specificaties zoals met de klant is overeengekomen. De specialisatie van Nedinsco is systeem architectuur en systeem integratie. Daarnaast is Nedinsco verantwoordelijk voor ruggedized (robuuste) systems. Dat betekent dat het systeem zo ontworpen moet worden dat het voldoet aan eisen uit de militaire markt.
ViNotion is in maart 2007 opgericht als een spin-off van de Video Coding and Architectures groep, onderdeel van de Signal Processing Systems afdeling van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). ViNotion ontwikkelt intelligente beeldinterpretatie voor het herkennen van objecten met camera’s. De autonome computersystemen zijn gebaseerd op video-analysetechnologie door patroonherkenning en “machine learning”. ViNotion heeft belangrijke bouwblokken voor beeldanalyse ontwikkeld voor het analysen van voetgangers, fietsers, voertuigen en schepen. Dit wordt voor specifieke markten toegepast zoals crowd control, traffic managent en mobiliteitsonderzoek. ViNotion richt zich op afzet in het binnen –en buitenland en participeert in nationale en internationale projecten.
De markt voor de veiligheidsindustrie toont de laatste jaren een duidelijke groei. De belangrijkste succesfactor in Nederland is geweest dat het Ministerie van Defensie in dit proces de rol van launching customer heeft genomen bij de ontwikkeling, productie en aankoop van veiligheidssystemen. De inschatting is dat Nedinsco en ViNotion een aanzienlijke potentiële omzet en resultaat kunnen halen uit de verkoop en onderhoud van het systeem (in 2025 naar verwachting meer dan 14 miljoen euro aan omzet met een resultaat van ruim € 2,8 miljoen). Op basis van deze directe verkopen zal de positie van de projectpartners op de militaire markt verder versterkt worden. Vervolgopdrachten binnen deze sector zijn dan ook zeer aannemelijk. Aangenomen mag worden dat de toename van het aantal verkopen en de innovatieve ontwikkelingen bij de aanvragers leidt tot economische groei van toeleveranciers.
De nieuwe technologie kan in verschillende markten toegepast worden. Het meest concreet wat betreft nieuwe (civiele) toepassingen zijn grensbewaking voor Nedinsco en autonoom rijden op industrieterreinen voor ViNotion.
Projectactiviteiten passen binnen het innovatieprogramma van de Topsector HTSM en specifiek binnen thema 4.6 HTSM security. Er is een crossover met de internationale topcluster- en topsector logistiek door de civiele toepassingen die worden ontwikkeld voor autonoom rijden op industrieterreinen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
Venlo
Startdatum:
01-11-2017
Einddatum:
31-10-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
B.V. Nederlandse Instrumenten Compagnie "Nedinsco"
Adres:
Jan van Riebeeckweg 5
Venlo
Nederland
Partner(s):
B.V. Nederlandse Instrumenten Compagnie "Nedinsco"; ViNotion B.V.

Financiering

Rijk:
€ 162.813
Noord-Brabant:
€ 78.998
Limburg:
€ 83.814
:
€ 162.813
Totaal publiek:
€ 488.439
Totaal privaat:
€ 635.779
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.124.218

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag