Development of an anti-corrosive Drill Hollow Bar System for civil engineering

Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand, die in de grond wordt aangebracht door heien, trillen, drukken of in de grond gevormde technieken. Door de verschillende krachten en gronddruk wordt de damwand bevestigd met en op zijn plaats gehouden door een verankeringssysteem. Volgens de huidige normering geldt dat verankeringssystemen berekend worden op een corrosietoeslag als gevolg van roestvorming over de ontwerplevensduur. De verankeringssystemen gaan deze levensduur norm (van 50 tot 100 jaar) echter niet realiseren omdat de voorspellingen decennia geleden zijn gemaakt en de belasting van civiele constructies en milieuomstandigheden sterk zijn veranderd sindsdien. Door het belang van een kwalitatieve constructie is vanuit de markt besloten om een aanscherping te eisen in aanbestedingstrajecten op dit vlak, met name gericht op kwalitatieve corrosiebescherming

Jetmix BV is gevestigd te Werkendam en is gespecialiseerd in funderingstechniek, specifiek op verankering en geboorde funderingspalen. Met het in eigen beheer geproduceerde zelfborende grout(injectie) verankeringssysteem worden jaarlijks voor vele aansprekende projecten stabiele funderingen gerealiseerd door het aanbrengen van damwand-ankers en groutinjectie ankerpalen.
PU Nederland BV is gevestigd te Werkendam en is gespecialiseerd in het samenstellen en toepassen van PU (polyurea’s en polyurethanen) coatings. PU hecht zich aan diverse ondergronden en maakt zich daardoor uiterst geschikt en inzetbaar voor verschillende toepassingen en sectoren, waaronder de voor PU Nederland nieuwe markt van civiele constructies.

De strengere eisen met betrekking tot verankeringssystemen en de behoeften vanuit de markt hebben geleid tot een gezamenlijke ambitie van Jetmix BV en PU Nederland BV. De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een modulair en zelfborend verankeringssysteem te ontwikkelen dat aantoonbaar een kwalitatief gelijkwaardige bescherming kan bieden ten opzichte van de huidige stand der techniek tegen een lagere kostprijs. Het huidige Jetmix zelfborend verankeringssysteem dient als uitgangspunt voor deze ontwikkeling. Voor het nieuw te ontwikkelen zelfborende verankeringssysteem worden de volgende doelstellingen beoogd:
– Voldoet aan de normen omtrent corrosiebescherming (Richtlijn Ontwerp Kunstwerken, Rijkswaterstaat);
– Gegarandeerde en voorspelbare kwaliteit van corrosiebescherming gedurende de levensduur van de constructie;
– Lagere kosten ten opzichte van de huidige stand der techniek.

Om deze doelstellingen te bereiken worden in dit project de volgende onderdelen gerealiseerd:
– Inzicht in de relatie tussen corrosiebeschermingslaag, eigenschappen van de zelfborende verankeringssystemen en het transport- en bevestigingsproces;
– Een optimale corrosiebeschermingslaag voor deze toepassing;
– Een nieuwe configuratie van verankeringssysteem op basis van de nieuwe beschermingslaag;
– Een processing methode voor het aanbrengen van de corrosiebeschermingslaag op grote aantallen ankerstangen;
– Een nieuwe transport- en bevestigingsmethode op basis van nieuwe systeemconfiguratie, waarmee de kwaliteit van de verankeringssystemen gegarandeerd kan worden.
Dit project sluit aan bij de topsectoren ‘High Tech Systemen en Materialen’ en ‘Chemie’ zie hoofdstuk 7 voor de volledige toelichting.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
WERKENDAM
Startdatum:
07-09-2018
Einddatum:
31-08-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Jetmix BV
Adres:
Oudsas 11
WERKENDAM
Nederland
Partner(s):
Jetmix BV; PU Nederland BV

Financiering

Rijk:
€ 16.064
Noord-Brabant:
€ 16.064
:
€ 16.064
Totaal publiek:
€ 48.193
Totaal privaat:
€ 59.668
Totale subsidiabele kosten:
€ 107.861

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag