De Tandartspraktijk van de toekomst – Ontwikkeling CSSD

De initiatiefnemers van het project – Kiesz samen met Parodontologie en Implantologie Praktijk Hank (PIPH) in samenwerking met Van der Horst Beheer B.V.– zijn al decennia actief om de eigen praktijken continu te verbeteren en innovaties door te voeren, waarbij de zwaartepunten liggen op klantvriendelijkheid, kwaliteit, duurzaamheid, automatisering en efficiency. Door deze samenwerking en de gelijke opvattingen van beide praktijken met betrekking tot kwaliteit, protocollering en patiëntvriendelijkheid is de visie ontwikkelt om in Oosterhout de ‘Praktijk van de Toekomst’ te ontwikkelen met als doel de meest innovatieve tandartspraktijk van Nederland te worden. Deze visie en opzet moeten dan in eerste instantie in Nederland als voorbeeld gaan dienen voor andere praktijkhouders, een ‘State of The Future Art’ tandheelkundige praktijk. In een later stadium kunnen dan ook de internationale ambities gerealiseerd worden.

Eén van de meest essentiële bedrijfsaspecten die grote invloed zal hebben op de kwaliteitsontwikkeling en -borging van de praktijk van de toekomst is het ontwikkelen van een geautomatiseerd proces van Reinigen, Desinfecteren en Steriliseren van het instrumentarium (RDS processen), in de internationale wereld een central sterile services department (CSSD) genaamd. Hierin komen innovatie en kwaliteitsborging samen. Om in de toekomst nog beter aan de (toenemende) kwaliteitseisen en patiënt- en personeelsveiligheid te kunnen voldoen, heeft het bedrijf het idee opgevat en uitgewerkt om een geheel geautomatiseerde CSSD-unit te realiseren. Het consortium voorziet hiermee tegemoet te komen aan een hogere kwaliteit van de RDS processen met minder kans op (menselijke) fouten en biedt de mogelijkheid dat praktijken makkelijker kunnen verduurzamen door minder gebruik te maken van disposables. Maar méér nog leeft de verwachting dat het geautomatiseerde proces – de CSSD-unit – tegemoet komt aan de noodzaak bij veel praktijken om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Kiesz en Parodontologie en Implantologie Praktijk Hank zijn samen met Duflex – de drie consortiumpartners in dit project – in staat om de ontwikkeling op zich te nemen en te realiseren, waarbij zij voor ogen hebben het ontwikkelde product juist ook voor derden te gaan produceren en vermarkten. De ontwikkeling is niet enkel bedoeld voor de eigen tandartsenpraktijken, maar wordt een modulair plug & play product dat verkocht en geïnstalleerd kan worden bij tandartsenpraktijken en andere zorgpraktijken en op termijn ook andere bedrijven en organisaties waar de noodzaak is om volgens de geldende richtlijnen met het gebruikte (para-) medische instrumentarium om te gaan.

De doelstelling van dit eerste robotica project betreft de ontwikkeling en uitwerking van een machine – de CSSD-unit – waarin het gehele proces van reiniging, desinfectie, sterilisatie en opslag van het instrumentarium, dat in de tandartsenpraktijk wordt gebruikt, geheel geautomatiseerd kan plaatsvinden, waarbij het voldoet aan alle daaraan gestelde wetgeving en richtlijnen. De te ontwikkelen CSSD-unit bevat daarom verschillende innovatieve componenten. Deze zijn innovatief omdat zij òf een nieuwe combinatie van bestaande technologieën bevatten òf als geheel nieuw zijn te noemen. De gebruikte (en verontreinigde) instrumenten gaan aan de ene kant de unit in en de te hergebruiken instrumenten (en middelen en materialen) kunnen aan de andere kant weer uit de voorraad gehaald worden.

Het uiteindelijke resultaat van de ontwikkeling is gericht op het voeren van een eigen product door de projectpartners en daarmee het verkrijgen van omzet en rendement. De partners richten zich daarbij in eerste instantie vooral op tandartspraktijken, waar de problematiek van het reinigen, desinfecteren en steriliseren van het instrumentarium van groot belang is. Zoals hiervoor al is aangegeven is het product ook in andere medische settings te gebruiken, zoals bij huisartsen- en dierenartsenpraktijken, ziekenhuizen en privé klinieken.

De verwachting is dat wanneer er een objectieve, doelmatige en betrouwbare handeling én traceerbare kwaliteitsborging in de CSSD-unit kan plaatsvinden, dit de huidige kwaliteitsindicatoren en -processen op een zodanige achterstand zet, dat het hier ontwikkelde kwaliteitsconcept in de vorm van de CSSD-unit de nieuwe norm wordt.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OOSTERHOUT
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Hoevestein 40
OOSTERHOUT
Nederland
Partner(s):
Kiesz B.V.; Parodontologie en Implantologie Praktijk Hank; Duflex B.V.

Financiering

Rijk:
€ 174.982
Noord-Brabant:
€ 174.982
Overig:
€ 174.982
Totaal publiek:
€ 524.948
Totaal privaat:
€ 649.935
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.174.882

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier