De ontwikkeling van een slimme katheter

In Nederland hebben zo’n 300.000 mensen last van boezemfibrilleren. Deze vorm van hartritmestoornis vergroot de kans op een hartaanval aanzienlijk. Een veelgebruikte behandelmethode is katheterablatie. Echter, de huidige vorm van hartkatheterisatie is kostbaar en belastend voor het medisch personeel. Dus zowel op het gebied van gezondheidseconomie als op het gebied van gezondheidszorg, is er vraag naar een nieuwe katheterisatietechniek.

In een recent wetenschappelijk onderzoeksproject is een stuurbare hartkatheter uitgevonden, waarbij er aan eind van de katheter een slimme actuator wordt geplaatst. De stap van het huidige prototype naar preklinische studies is erg groot. Om een nieuwe iteratieslag te kunnen maken, is het zaak te onderzoeken hoe de slimme katheter zich in een realistisch toegangspad tot een (kloppend) menselijk hart gedraagt; hoe efficiënt het ableren in dat geval is; en hoe de arts de robotische besturing ervaart.

Het doel van dit R&D-samenwerkingsproject is de ontwikkeling van een platform waarbij het prototype van de slimme katheter kan worden getest in zo realistisch mogelijke opstelling. Hiervoor is een zo realistisch mogelijk research platform nodig, welke momenteel niet beschikbaar is. Het Cardiac Biosimulator research platform (ook wel Het Kloppend Hart-onderzoeksplatform) van LifeTec heeft echter al veel van de benodigde eigenschappen, en wordt in dit project voor dit doel uitgebreid.

Met de ontwikkeling van de slimme katheter zorgt EMR voor wereldwijde aandacht op het gebied van precisie chirurgie en robotica. En omdat LifeTec de enige in de wereld is die in een dergelijke, realistische testopstelling kan voorzien, zullen chirurgen van over de hele wereld Eindhoven bezoeken voor lab-validaties en trainingen. Het resultaat voor Zuid-Nederland is een vergroting van kennis en kunde binnen de topclusters High Tech Systems & Materialen en ICT en Life Sciences & Health. Op regionaal niveau zorgt het project direct voor arbeidsplaatsen. De beoogde projectresultaten zullen ook in de toekomst voor werkgelegenheid in de regio Zuid-Nederland zorgen.

LifeTec komt met dit eenmalige samenwerkingsproject een stap dichterbij haar doel om in de toekomst een menselijk kadaver in zijn geheel in te kunnen zetten om in een vroeg stadium productvalidaties uit te kunnen voeren en daarmee hun expertise op cardiovasculair gebied verder uit te breiden naar andere klinische domeinen. Daarnaast draagt het R&D-project bij aan de ambitie van EMR om in 10 jaar tijd een bedrijf te zijn met 1.000 man en daarmee Eindhoven op de kaart zetten als dé regio op het gebied van high-precision chirurgische robotoplossingen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Eindhoven
Startdatum:
01-10-2018
Einddatum:
30-09-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Eindhoven Medical Robotics B.V.
Adres:
Frankendaal 2
Eindhoven
Nederland
Partner(s):
Eindhoven Medical Robotics B.V.; LifeTec Group B.V.

Financiering

Rijk:
€ 66.269
Noord-Brabant:
€ 66.269
Overig:
€ 66.269
Totaal publiek:
€ 198.807
Totaal privaat:
€ 249.251
Totale subsidiabele kosten:
€ 448.058

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag