De CNC-Coatingprinter

De printer moet het proces van coaten efficiënter maken, wat op meerdere vlakken bijdraagt aan de ambities van de twee topsectoren. De printkop zal perfect gedoseerd en zonder residu de coating aanbrengen en de dampen afzuigen, zodat er een minimum aan schadelijke gassen in het milieu terecht komt. Ook wordt het coaten sneller gedaan en kunnen er grotere oppervlakten in kortere tijd worden gecoat. DCS is marktleider voor het aanbrengen van coatings op industriële- en offshore installaties in Nederland, maar kampt met een tekort aan technisch personeel. Dit beperkt het aantal mogelijk bewerkbare constructies en de snelheid waarmee deze kunnen worden behandeld. Beide gevallen zorgen ervoor dat sommige delen van installaties niet worden gecoat, omdat tijd zeer kostbaar is in de chemische- en offshore-industrie.
Als de ontwikkeling slaagt kan deze dus bijdragen aan een aantal ambities en doelstellingen van de beide topsectoren, namelijk globaal gezien de ontwikkeling van nieuwe productieprocessen, het terugdringen van kosten over de levenscyclus

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Moerdijk
Startdatum:
08-09-2017
Einddatum:
07-09-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Drecht Coating Services
Adres:
Appelweg 5
Moerdijk
Nederland
Partner(s):
Drecht Coating Services; Qlayers

Financiering

Rijk:
€ 99.501
Noord-Brabant:
€ 99.501
:
€ 99.501
Totaal publiek:
€ 298.503
Totaal privaat:
€ 377.878
Totale subsidiabele kosten:
€ 676.381

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag