Afbeelding bij MIT Zuid R&D Controlled authorized additive manufacturing

Controlled & Authorized Additive Manufacturing (CAAM)

3D printen is in de industrie nog geen mainstream productietechnologie. De kwaliteit en reproduceerbaarheid van onderdelen kan bij 3D printen vaak onvoldoende gegarandeerd worden. Dit komt doordat het meten en controleren van kwaliteit gedurende de hele procesketen slechts beperkt mogelijk is. Tevens is het rechtmatig gebruik van intellectueel eigendom zoals 3D tekeningen niet standaard gewaarborgd. Het identificeren en controleren van 3D geprinte onderdelen op authenticiteit is niet mogelijk.
Daarom wordt “Controlled & Authorized Additive Manufacturing” (CAAM) ontwikkeld.

Een betrouwbaar en veilig proces waardoor bedrijven deze unieke productietechnologie massaal gaan gebruiken. CAAM is een gecontroleerd 3D print productieproces waarbij automatisch elke handeling toestemming vereist.

Met CAAM zijn bedrijven verzekerd van kwaliteit en rechtmatig gebruik van IP. Kenmerken zijn:

  • Kwaliteitscontrole: via beveiligde data in 3D tekeningen én in fysieke 3D prints.
  • Veilig: gebruikers kunnen veilig en vertrouwd bestanden uitwisselen en (laten) 3D printen.
  • Autorisatie: voor elke handeling wordt automatisch gecontroleerd of er toestemming is. Voor bijvoorbeeld het openen of bewerken van een digitaal bestand is toestemming nodig.
  • Identificatie: originaliteit en kwaliteit product snel en met zekerheid vaststellen.
  • Schade: terugdringen illegale productie en gebruik van onderdelen. Nu miljarden € schade industrie, bedrijfsongevallen en verlies van honderdduizenden banen in EU.
  • Ketensamenwerking: vrij toegankelijk commercieel systeem. Faciliteren samenwerking in de procesketen.
  • Kostenreductie: lagere transactiekosten door snelle systeemprocessen die grotendeels automatisch en remote gebeuren.
  • Kosten vermijden: minder tussenkomst van externen voor kwaliteitscontroles en contractvorming.
  • Nieuwe businessmodellen: rechten voor gebruik van ontwerpen of om te 3D printen zijn verhandelbaar.

CAAM wordt gezamenlijk ontwikkeld door CADChain, MaukCC en 3D Maastricht. Ieder gespecialiseerd in een deel van de benodigde expertise in software ontwikkeling, 3D printer machinebouw, applicatie ontwikkeling, commercialisatie en juridische expertise. De partners willen het vertrouwen in industrieel 3D printen vergroten en een doorbraak in industriële toepassingen realiseren. Dit versterkt Zuid-Nederlandse bedrijven. Zij kunnen meer goederen zelf produceren of lokaal laten produceren in digitaal gestuurde fabrieken. Deze zijn veel sneller beschikbaar, tegen lagere kosten, met gegarandeerde kwaliteit en meer leveringszekerheid. Productie in kleinere oplages reduceert kosten van logistiek en voorraad. Lokaal produceren met 3D printen is duurzamer vanwege kleinere oplages, minder transportbewegingen en minder afval. Productie komt massaler terug naar Zuid-Nederland met als gevolg nieuwe lokale werkgelegenheid.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
HEERLEN
Startdatum:
14-12-2020
Einddatum:
14-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Smedestraat 2
HEERLEN
Nederland
Partner(s):
CADChain; 3D Maastricht; MaukCC

Financiering

Rijk:
€ 149.712
Limburg:
€ 149.712
Overig:
€ 149.712
Totaal publiek:
€ 449.138
Totaal privaat:
€ 556.075
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.005.212

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag