Circular Clean Water System

De wereldbevolking blijft groeien. Daarmee groeit ook de hoeveelheid voedsel die nodig is om deze wereldbevolking te voeden. De tuinbouwsector is een belangrijke toeleverancier van voedsel. Een essentiële grondstof die door de tuinbouw wordt gebruikt is water. Helaas wordt water steeds schaarser, waardoor hier in de tuinbouwsector zuinig mee om moet worden gegaan. Dit is echter lastig doordat het water tijdens gebruik in deze sector vervuild wordt met onder andere bestrijdingsmiddelen en andere schadelijk stoffen. Hierdoor kan dit water maar beperkt worden hergebruikt. Ook bestaat het risico dat door het gebruik van vervuild water oogsten mislukken en dat deze schadelijke stoffen samen met het afvalwater in het milieu worden geloosd.

De overheid erkent deze problemen en heeft aangekondigd dat glastuinders vanaf 2018 tenminste 95% van alle bestrijdingsmiddelen uit hun afvalwater moeten zuiveren voordat ze het mogen lozen. Er zijn echter momenteel geen systemen beschikbaar in de tuinbouw die deze effectiviteit kunnen behalen. Bovendien zijn er geen mogelijkheden om direct de waterkwaliteit te meten waarmee afgelezen kan worden wat de actuele zuiveringsgraad is. Niet alleen is het hierdoor lastig om te bepalen of de 95% al is behaald, ook bestaat het risico dat de gewassen besmet worden met vervuild water.

In de tuinbouw sector zijn nieuwe innovatie kassystemen de laatste jaren in opkomst. De Plant Production Unit (PPU) van PlantLab is een dergelijke nieuwe technologie waar binnen een sterk gecontroleerde en gesloten omgeving een verscheidenheid aan gewassen gekweekt kan worden. In tegenstelling tot de traditionele tuinbouw wordt het klimaat in een PPU niet verstoord door zonlicht, het buitenklimaat, dag/nachtritmes en weers- of seizoensinvloeden. Waar men echter nog geen volledige controle over heeft binnen de PPU is de voorziening van schoon water waardoor micro-organismen de teelt kunnen aantasten.

In dit project ontwikkelen PlantLab, Lenntech en microLAN een Circulair Clean Water System: een waterzuiveringsinstallatie die het water volledig zuivert door het combineren van verschillende innovatieve technologieën. Tevens wordt het mogelijk de kwaliteit van het water real-time te meten. Het systeem zal worden getest in combinatie met een PPU maar zal uiteindelijk ook individueel toepasbaar zijn in de (glas)tuinbouw.

Naast dat het Circulair Clean Water System ervoor zorgt dat de tuinders kunnen voldoen aan de wetgeving draagt het tevens bij aan het realiseren van de ambities van diverse Topsectoren in Zuid-Nederland. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat er een efficiëntere omgang is met hulpbronnen (water). Door de gesloten circulatie is er minder uitspoeling nodig waardoor minder water terugvloeit naar de bodem of oppervlaktewateren. Ook draagt het nieuwe systeem bij aan voedselveiligheid en voedselzekerheid. Het monitoringsysteem kan aantonen dat het voedsel dat in de (gesloten) kweekomgevingen geproduceerd wordt veilig is, zelfs wanneer het water recirculeert. Ook kan er op renderende wijze meer kwalitatief voedsel geproduceerd worden waardoor er ‘meer met minder’ geproduceerd kan worden. Hiermee is het produceren van voldoende voedsel op een kleiner oppervlakte met minder hulpbronnen weer een stap dichterbij.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's Hertogenbosch
Startdatum:
01-01-2018
Einddatum:
31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Plantlab Groep B.V.
Adres:
Veemarktkade 8A
's Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
Plantlab Groep B.V.; microLAN B.V.; Lenntech B.V.

Financiering

Rijk:
€ 88.668
Noord-Brabant:
€ 88.668
:
€ 88.668
Totaal publiek:
€ 266.004
Totaal privaat:
€ 693.671
Totale subsidiabele kosten:
€ 959.675

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag