Adversitement

CIP – Controls in Personalisation

De media-industrie bevindt zich in een revolutie doordat het consumentengedrag is veranderd. Consumenten gebruiker steeds vaker digitale media, en door een overvloed aan nieuwe, on demand platformen gaat aanbevelen (recommenden) een steeds belangrijkere rol spelen. Aanbevelen impliceert dat de content aanbieder de consument content aanbeveelt waar deze in een specifieke context behoefte aan heeft. Hiervoor is een profiel nodig van de gebruiker en kennis over wat op dat moment relevant is voor deze persoon.

Met dit project ontwikkelt Adversitement B.V. samen met Scyfer B.V., in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), software voor real time content personalisatie op de websites van de eindgebruikers van de software (websitehouders). De software, Controls in Personalisation (CIP), verhoogt de snelheid waarmee er een koppeling kan worden gemaakt tussen het klikgedrag op een website (input), een algoritme (model) en het resultaat (de aanbeveling). CIP maakt een koppeling mogelijk tussen het O2MC-platform van Adversitement en een algoritme dat wordt ontwikkeld door Scyfer en geeft de websitehouder en –gebruiker controle over gepersonaliseerde informatie in real time.

De projectactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van software die technisch goed werkt. De technologische ontwikkeling in het project resulteert in te vercommercialiseren software voor beide partijen. Adversitement houdt zich binnen dit project bezig met de snelheid van de koppeling in de software, wat CIP operationeel interessant maakt. Scyfer zal zich gaan inzetten voor de ontwikkeling van een algoritme dat in staat is te voorspellen wat een bezoeker, op basis van persoonlijk informatie, interessant vindt en wil consumeren. Met de ontwikkelingen in dit project dragen de partners bij aan de ambities van de topsector HTSM en ICT en maken zij tevens een cross over met de topsector Creatieve Industrie. Er wordt software ontwikkeld die gericht is op het bedrijfsmatig exploiteren van Big data en het managen van datastromen die afkomstig zijn vanuit verschillende bronnen. Tevens sluiten de ontwikkelingen in dit project aan bij de privacy voorwaarden voor Big data gebruik van de toekomst.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
UDEN
Startdatum:
01-01-2016
Einddatum:
31-12-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
Adversitement B.V.
Adres:
Liessentstraat 9A
UDEN
Nederland
Partner(s):
Adversitement B.V.; Scyfer B.V.

Financiering

Rijk:
€ 63.525
Noord-Brabant:
€ 63.525
Overig:
€ 299.475
Totaal publiek:
€ 426.525
Totale subsidiabele kosten:
€ 426.525

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag