Afbeelding bij MIT Zuid R&D project CHASE voor de circulaire textielketen

CHASE voor de circulaire textielketen

In dit MIT R&D samenwerkingsproject ontwikkelen Retail Experts BV (Oosterhout, Noord-Brabant) en Wieland Textiles BV (Wormerveer, Noord-Holland) CHASE: software die dient als backbone voor diverse schakels binnen de circulaire keten van textielrecycling. Door de mondiale trend van stijgende kledingproductie wordt de reststroom postconsumerkleding ook groter. Waar de recycling hiervan nu nog voornamelijk handmatig en buiten Europa plaatsvindt, bestaat de urgentie om de textielketen circulair te maken, te verduurzamen en meer lokaal te organiseren. De totale omvang van de markt voor textielrecycling in Nederland is op dit moment 305 miljoen kilogram per jaar. Van deze hoeveelheid wordt nu slechts 45% ingezameld en van de ingezamelde textiel is 1/3e niet-herdraagbare textiel en dus geschikt voor mechanische recycling. Dit komt in totaal neer op circa 46 miljoen kilogram textiel per jaar, alleen al in Nederland.

Ketensamenwerking en een transparant informatiesysteem zijn noodzakelijk in de circulaire textielketen. Hierin zijn innovaties benodigd. CHASE koppelt de activiteiten binnen en over de textielketen heen met geavanceerde integratietechniek en zorgt middels instelbare werkstromen voor een zelfsturend landschap. Uitgangspunt is dat de schakels van simple sorting – fibersorting – Cutting & Cleaning verbonden zijn middels een ‘backbone’ systeem dat zowel materiaalstroom, datastroom als geldstroom bestuurt met zo min mogelijk menselijke interventie.

CHASE is het informatievoorzieningssysteem dat in deze behoefte kan voorzien. Het verbetert de efficiency binnen de circulaire goederenbeweging door optimale aansturing van iedere stap op grond van wat werkelijk aan ‘afval’ wordt ontvangen middels optimalisatie parameters. Hierdoor worden tussenvoorraden tot een minimum beperkt. CHASE reduceert de administratieve overhead door de toepassing van Industry 4.0 principes, waarbij stamdata wordt gedeeld door de samenwerkende ketenpartijen en inkoop-verkoop transacties en facturatie worden geëlimineerd. De software geeft transparantie van data op grond van werkelijke, actuele cijfers, zowel van wat herdraagbaar is als wat niet-herdraagbaar is en wat daarvan de bestemming is en CHASE zorgt voor lerend vermogen over de keten heen door analyse van werkelijke data in iedere stap van het circulaire proces.

Retail Experts zet in dit project haar specialisme in op gebied van informatietechnologie die kan worden gebruikt om het circulaire proces inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft Retail Experts ruim ervaring in businesscase modelling, data analyse, procesopzet en processturing. Wieland Textiles brengt kennis in op gebied van fiber sorting en haar bedrijfsproces biedt een ideale praktijkomgeving om de CHASE software te testen.

Resultaat van het project is een concreet werkende implementatie van de CHASE software binnen de verwaardingsketen met een optimale workflow software toegespitst op circulaire toepassing en daarbinnen op de circulaire textielketen. Er wordt daarnaast een bibliotheek aan functionele bouwstenen samengesteld, die flexibele modellering van de processen en toepassing ook binnen andere circulaire processen mogelijk maakt. De toepassingsmogelijkheden voor CHASE zijn daarmee groot.

Het project en de onderliggende activiteiten sluiten aan op het topcluster High Tech Systemen en Materialen, met name thema’s 4.7 ‘High Tech Materials’ en 4.16 ‘ICT’. Binnen het project wordt een crossover gemaakt met topcluster Chemie en Materialen, meer specifiek thema’s 3.3 ‘Sluiten van de keten’ en 3.5 ‘Grondstofefficiency’.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OOSTERHOUT
Startdatum:
1-12-2020
Einddatum:
30-11-2022

Begunstigde:

Adres:
Innovatiepark 4A
OOSTERHOUT
Nederland
Partner(s):
Retail Experts B.V.; Wieland Textiles B.V.

Financiering

Rijk:
€ 170.171
Noord-Brabant:
€ 170.171
Overig:
€ 170.171
Totaal publiek:
€ 510.513
Totaal privaat:
€ 677.224
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.187.737

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag