Projectfoto Bodemas als vrij toepasbare bouwstof

Bodemas als vrij toepasbare bouwstof

Momenteel wordt er in Nederland jaarlijks circa 2,1 miljoen ton bodemas geproduceerd door afvalverbranding, 10% van de Europese markt. Dit is het restproduct van de verbranding van diverse soorten afval in een afvalenergiecentrale (AEC). Bodemas bevat in het algemeen tal van vervuilde componenten (zware metalen, zouten) die grote milieu- en gezondheidsschade kunnen opleveren. Tot 2012 werd voor alle types bodemas gebruik gemaakt van de IBC-techniek (isoleren, beheersen, controleren). IBC-bouwstoffen zijn echter een laagwaardige toepassing en worden bovendien per 2021 verboden. Om de bodemas een hoogwaardigere toepassing te geven zijn voorbehandelings- en reinigingstechnieken noodzakelijk. Door de beperkte uitwerking van de huidige reinigingstechnieken is er een grote vraag naar een technologie waarmee sterk vervuild bodemas geschikt gemaakt kan worden als vrij toepasbare bouwstof (zoals zand en grind). Dit lost twee grote mondiale problemen op, namelijk het niet toe kunnen passen van bodemas en het steeds grotere tekort aan vrij toepasbare bouwstof.

Innovatie
Dat is dan ook het startpunt van dit project. De doelstelling van de subsidieontvangers is het onderzoeken, ontwikkelen, testen en valideren van een nieuwe technologie waarmee separate deeltjes bodemas op een efficiënte manier omkapseld kunnen worden. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat bodemas als vrij toepasbare bouwstof inzetbaar is. Door ieder deeltje bodemas te voorzien van een beschermend laagje, moet de aanwezige vervuiling voor ten minste 100 jaar kunnen worden vastgelegd. De innovatie is gelegen in:

  • de samenstelling en het werkingsprincipe van het additief;
  • de methodiek om het additief aan te brengen op de deeltjes bodemas;
  • de installatie om het aanbreng proces geautomatiseerd te kunnen uitvoeren.

Markt
Het project richt zich vooralsnog op de Nederlandse markt voor de verwerking van bodemas. Momenteel wordt er in Nederland jaarlijks circa 2,1 miljoen ton bodemas geproduceerd door afvalverbranding, 10% van de Europese markt. Ongeveer 45% van de bodemas blijft ook na bewerking van minimale of slechte kwaliteit. Dit deel wordt laagwaardig ingezet, opgeslagen of gestort. Het consortium richt zich met de innovatieve technologie op dit specifieke deel van de bodemas en wil het een hoogwaardige toepassing als vrij toepasbare bouwstof geven. Door bodemas (met een negatieve waarde) af te nemen, te behandelen en als secundaire bouwstof te verkopen ontstaat er een businesscase met een geprognosticeerde omzet van circa € 4.8 miljoen.

Aansluiting MIT R&D Samenwerking
Dit project sluit aan bij de topsector Chemie & Biobased en bij topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT. Binnen de topsector Chemie wordt aansluiting gevonden op de programmalijnen 1-C Superieure materialen en 3-C Sluiten van de keten. Binnen de topsector HTSM sluit het project aan op thema 4. G Hightech Materials.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
GOIRLE
Startdatum:
11-9-2020
Einddatum:
31-3-2022

Begunstigde:

Adres:
Vuurvlinder 5
GOIRLE
Nederland
Partner(s):
Soliba B.V.; Roger Köster Consulting

Financiering

Rijk:
€ 90.811
Noord-Brabant:
€ 90.811
Overig:
€ 90.811
Totaal publiek:
€ 272.432
Totaal privaat:
€ 337.296
Totale subsidiabele kosten:
€ 609.728

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag