Bioxxide Ballasterwaterbehandelingsinstallatie

Van meer dan 90% van de wereldwijde handelsstromen vindt het transport van goederen plaats via zee. Hiervoor worden zeeschepen ingezet die ballastwater gebruiken om de diepgang, stabiliteit, voortstuwing, manoeuvreerbaarheid en sterkte van het schip te verbeteren.

Het ballastwater wordt in havens, rivieren en op open zee in ballasttanks geladen en elders op de wereld in een haven weer gelost. Jaarlijks wordt hierdoor zo’n 10 miljard ton ballastwater door de zeeschepen verplaatst over de wereld. Dit zorgt voor de verspreiding van uitheemse (invasieve) waterorganismen die in een andere ecologische zone geen natuurlijke vijanden hebben. Volgens de Nature Conservancy is de scheepvaart hiermee de grootste oorzaak van de introductie van invasieve soorten in zee wereldwijd.

Met de toename van de scheepsgrootte, het aantal schepen en de hogere snelheid, kortom met de intensivering van het scheepvaartverkeer, is dit een ernstig probleem geworden.De introductie van schadelijke uitheemse organismen moet worden voorkomen. In het verleden heeft de introductie van uitheemse soorten grote (ook economische) impact op introductiegebieden gehad. De kans op introductie van invasieve exoten is groot doordat:

  • Jaarlijks wordt tussen de 3 en 4 duizend miljoen ton onbehandeld ballastwater in havens en kustgebieden geloosd
  • Dagelijks worden meer dan 10 duizend mariene soorten getransporteerd en geïntroduceerd in een uitheemse omgeving

Ontwikkeling Bioxxide
Bestaande op de markt verkrijgbare ballastwaterbehandelingssystemen maken gebruik van UV, Elektrolyse (chloorbehandeling) en filtratie. Bioxxide is niet gebaseerd op deze technieken, maar maakt gebruik van een natuurlijk biocide.

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een ballastwater behandelingssysteem (Bioxxide), gebaseerd op een gebruik van natuurlijk biocide. Het systeem is compact, eenvoudig te installeren, makkelijk te bedienen en goedkoop in aanschaf.De tweede doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een nieuw logistiek proces in de scheepvaart, waarbij automatisch een signaal  uitgaat voor de levering van een nieuw biocidecontainer in de eerstvolgende haven, voor de biocideoplossing op is.

De technische uitdaging in dit project is om een ballastwaterbehandelingssysteem te ontwikkelen met een minimale voetafdruk op het schip, zowel in energiegebruik als ruimtegebruik.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
KLUNDERT
Startdatum:
16-9-2019
Einddatum:
31-8-2021

Begunstigde:

Adres:
Korhoenweg 13
KLUNDERT
Nederland
Partner(s):
TSOL Projects B.V.; Hookshire B.V.; TPU Services B.V.

Financiering

Rijk:
€ 132.020
Noord-Brabant:
€ 72.835
Zeeland:
€ 59.185
Overig:
€ 132.020
Totaal publiek:
€ 396.060
Totaal privaat:
€ 490.360
Totale subsidiabele kosten:
€ 886.420

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag