BenthicBlob

BenthicBlob

Een geofoon is een soort microfoon die bedoeld is om trillingen, bijvoorbeeld geluidsgolven vanuit de aarde op te vangen. Een geofoon wordt onder het aardoppervlak aangebracht. Een geofoon kan worden gebruikt in een seismologisch netwerk. Door het kunstmatig opwekken van een golf kan de geologische structuur van de ondergrond in kaart worden gebracht. Deze techniek, ook wel seismiek genaamd, wordt in de exploratie-geofysica gebruikt bij het zoeken naar delfstoffen, zoals aardolie en aardgas. Maar ook geofysica ten behoeve van de inzichten in ‘Moeder Aarde’, denk hierbij aan aardbevings-seismiek in Groningen, of het detecteren voor ongeoorloofde inzet van wapens, waar ook ter wereld.

De in dit project te ontwikkelen “BenthicBlob” wordt een systeem voor diepzee bodem-monitoring. Centraal staat om trillingen op de zeebodem op te vangen, te registreren en om deze signalen later digitaal door te gaan geven.
Klanten zullen dit systeem gaan gebruiken voor seismische monitoring, waarmee zij hun beslissingen over energie-exploratie (olie, gas) op de zeebodem op basis van betere data kunnen gaan nemen. Op zeebodems, op dieptes variërend tussen 50 m en 3.000 m, zal BenthicBlob worden toegepast om te luisteren naar bodemgeluiden en voor het registreren van beide geofysische bewegingen en hydrofone drukverschillen. Aldus zal een beeld worden verkregen van de verschillende lagen die zich onder de zeebodem bevinden.

 

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
01-09-2015
Einddatum:
31-08-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
YiG Engineering B.V.
Adres:
Elzentlaan 43
TILBURG
Nederland
Partner(s):
YiG Engineering B.V.; X-Ample Technology B.V.

Financiering

Rijk:
€ 53.403
Noord-Brabant:
€ 53.403
Overig:
€ 325.685
Totaal publiek:
€ 432.492
Totale subsidiabele kosten:
€ 432.492

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag