Automatische asperge oogstmachine

De aspergesector loopt al een aantal jaar tegen problemen aan. Het is lastig om goede seizoenarbeiders te vinden en oogstverliezen zijn ontzettend hoog als gevolg van het huidige oogstproces. Asperges worden met de hand geoogst, zwaar werk en waarvoor weinig personeel te vinden is. Asperges moeten voor het oogstproces boven het zandbed uitsteken en hebben een minimale lengte van 46 cm nodig. Echter, door blootstelling aan zonlicht verkleurt de asperge en wordt de kwaliteit aangetast, waardoor de marktwaarde van de asperge sterk wordt verlaagd. Een groot deel van de grondstoffen gaat verloren voor de groei van de asperge puur voor het zichtbaar maken voor de oogst, voor elke 46 cm asperge wordt maar 23 cm gebruikt. Arbeid kan momenteel alleen vervangen worden door semi-automatische asperge-oogstmachines. Deze hebben echter de grote nadelen dat ze erg traag zijn en onnauwkeurig waardoor veel asperges niet op tijd geoogst kunnen worden en verkleuren of machinaal beschadigd worden. Cerescon heeft een innovatief concept bedacht voor een snelle en nauwkeurige gemechaniseerde oogst. Selectief asperge oogsten betekent dat de asperge alleen geoogst wordt op het moment dat deze voldoende groot zijn. Momenteel heeft Cerescon een prototype ontwikkeld die in de eerste kleinschalige pre-testen al veelbelovende resultaten laat zien. De doelstelling binnen dit project is de Cerescon oogstmachine door ontwikkelen tot een vermarktbaar product. In de pre-testen is de haalbaarheid van machinaal steken al aangetoond. Binnen dit project is het echter de bedoeling om een wetenschappelijk onderbouwing te zoeken voor de betere werking van machinaal steken versus hand steken. Dit zal uitgevoerd worden door de Wageningen universiteit. Voordat de machine uitgebracht kan worden op de markt dient deze eerst getest te worden in een praktijk omgeving bij aspergetelers en aangepast worden op basis van de resultaten. Cerescon zal in samenwerking met Limgroup dit project uitvoeren. Cerescon, is een snelgroeiende hightech startup, waarvan de eigenaren veel kennis en kunde hebben op het gebied van robotisering, procesontwikkeling en het begeleiden van grote (technische) projecten. Limgroup is een wereldspeler op het gebied van veredeling van asperges. Al sinds de jaren 50 zijn zij actief in de ontwikkeling van nieuwe aspergerassen. Zij zullen binnen dit project bijdragen in kennis en kunde van de aspergeteelt en – sector. En zullen op de langer termijn rassen ontwikkelen die beter geschikt zijn voor machinaal oogsten. De snelheid en nauwkeurigheid van de automatische selectieve asperge-oogstmachine is te danken aan het innovatieve ondergrondse detectievermogen, hiervoor is zelfs een patent verkregen. Door dit detectievermogen kunnen asperges vroegtijdig worden geoogst en zullen verliezen door verkleuring worden geminimaliseerd. Daarnaast zal de machine de afhankelijkheid van seizoenarbeiders reduceren, wat positief is voor de sector in zijn algemeenheid. De eerste stappen van robotisering van de aspergesector zijn gezet en zal de positie van de aspergeteler in de asperge wereldmarkt versterken door een betere kostenconcurrentie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heeze
Startdatum:
07-09-2017
Einddatum:
01-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Cerescon BV
Adres:
de Geestesakkers 5
Heeze
Nederland
Partner(s):
Cerescon BV; Limgroup BV

Financiering

Rijk:
€ 83.025
Noord-Brabant:
€ 68.740
Limburg:
€ 14.286
:
€ 83.025
Totaal publiek:
€ 249.076
Totaal privaat:
€ 318.183
Totale subsidiabele kosten:
€ 567.260

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag