ATMOZ: Ontwikkeling tweewieler bandenspanningsregulatiesysteem

Binnen de stadslogistiek is het gebruik van elektronisch ondersteunde tweewielers door bezorg- en pakketdiensten de afgelopen jaren sterk toegenomen, welke een duurzaam alternatief bieden voor de traditionele scooters en bezorgauto’s. Echter hebben de elektrische tweewielers ook nadelen; in hun gebruik worden ze beperkt door de capaciteit van de aanwezige accu, en bovendien hebben ze door beperkte rijcontrole bij hoge snelheid een negatieve invloed op de verkeersveiligheid in de stedelijke omgeving. In een recent haalbaarheidsonderzoek heeft Scope Cycling met positief resultaat de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van een bandenspanningsregulatiesysteem voor tweewielers, waarmee tijdens een rit de grip op de ondergrond wordt verbeterd en de rolweerstand verminderd. Uit dit onderzoek bleek dat deze ontwikkeling de energie-efficiëntie verbetert en de rijveiligheid verhoogt.

Doelstelling en samewerking
Doel van dit project is de ontwikkeling van een geautomatiseerd bandenspanningsregulatiesysteem voor (elektrische) tweewielers, ingebouwd in het wiel. Dit project wordt uitgevoerd door partners KuBus Corporate BV (handelsnaam: Scope Cyling) en EPHI BV. Scope Cycling is een gerenommeerd ontwikkelaar van hoogwaardige en baanbrekende innovaties binnen de fietssport, en EPHI BV is een gespecialiseerde ontwikkelaar van embedded systemen, mechatronica en oplossingen binnen de logistiek en intra-logistiek. Door de aanvullende gespecialiseerde kennis van beide partijen is er sprake van sterke complementaire samenwerking.

Innovatie
Binnen dit project zal een praktijkwaardig prototype ontwikkeld worden voor een bandenspanningsregulatiesysteem. Het systeem zal berijders van tweewielers instaat stellen hun bandenspanning tijdens de rit te reguleren. Zodoende kunnen zij hun controle over en de energie-efficiëntie van het voertuig naargelang de weersomstandigheden en de ondergrond verbeteren. Het systeem zal bij toepassing op elektronisch ondersteunde rijwielen binnen de stadslogistiek leiden tot een significante CO2-reductie en bovendien de rijveiligheid aanzienlijk ten goede komen.

Economische meerwaarde
Het systeem zal door Scope Cycling worden vermarkt binnen twee marktsegmenten; (1) bezorg- en pakketdiensten die gebruik maken van e-bikes binnen de stadslogistiek en (2) de fietsensport op topniveau en amateurfietsers. Het eerste marktsegment is afgelopen jaren exponentieel gegroeid in Nederland en andere westerse landen maken een vergelijkbare ontwikkeling door. Het tweede marktsegment is in de loop van vorige eeuw wereldwijd uitgegroeid tot een heuse subcultuur, met duizenden professionele fietsers en miljoenen fanatieke amateurs. EPHI zal de productie op zich nemen. Beide aanvragers verwachten een terugverdientijd van ongeveer drie jaar.

Meerwaarde voor de topsectoren en Zuid-Nederland
Tijdens dit project zal binnen topsector Hightech Systemen & Materialen een nieuw product ontwikkeld worden die zijn toepassing zal vinden binnen topsector Logistiek. Hierbij vindt onderhavig project in het bijzonder aansluiting met de thema’s Reductie in CO2-uitstoot, Electronics, Embedded systems en ICT, zoals gedefinieerd in het document MKB-innovatieagenda’s 2020. Voor Zuid-Nederland heeft dit project grote meerwaarde voor de sector stadslogistiek door toename van bedrijvigheid bij toeleveranciers, projectpartners en lokale distributeurs.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
11-9-2020
Einddatum:
10-9-2022

Begunstigde:

Adres:
Klokgebouw 251
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
KuBus Corporate BV; EPHI BV

Financiering

Rijk:
€ 92.872
Noord-Brabant:
€ 92.872
Overig:
€ 92.872
Totaal publiek:
€ 278.618
Totaal privaat:
€ 344.955
Totale subsidiabele kosten:
€ 623.572

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier