Artificial Customer Service Agent voor E-commerce en E-logistics

Customer service is verandert van een noodzakelijk kwaad tot een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Slechte ervaringen op dit gebied hebben directe financiële consequenties door vertrekkende of niet-bestellende klanten en mogelijk (online) reputatieschade. Binnen (r)etail sector waar men veelal enkel een digitale binding heeft met de klant speelt customer service een nog zwaardere rol in de klanttevredenheid (Emerce.nl).

Echter, voor (r)etailers en aanverwante dienstverleners is het haast onmogelijk (en vaak onbetaalbaar) om 24/7 bereikbaar te zijn (Emerce.nl); zeker telefonisch, wat toch nog steeds de voorkeur heeft bij 52% van de consumenten (Contexta.nl). Bij veel (r)etailers wordt de telefonische customer service gezien als een te hoge kostenpost, in relatie tot het aantal binnenkomende telefoontjes. Het inefficiënt schakelen tussen de verschillende procesketens, de hoge kosten en de behoefte om telefonische customer service in te zetten als servicecomponent is voor (r)etailers en aanverwante dienstverleners een uitdaging. Hoewel hier zowel op nationaal als internationaal gebied kansen liggen om je te onderscheiden.

De hamvraag is: hoe kan het merendeel van de telefonische customer service zo ingericht worden dat deze opweegt tegen de kosten en gelijktijdig een hoger servicelevel biedt aan (r)etail consumenten? En hoe meet je deze verhoogde servicewaarde?

De hoofddoelstelling binnen dit project is het ontwikkelen van een artificieel gedreven telefonische customer service oplossing die kostenverlaging voor een (r)etailer realiseert met gelijktijdige verhoging van het servicelevel.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
VENLO
Startdatum:
4-11-2019
Einddatum:
26-3-2021

Begunstigde:

Adres:
Albert Cuypstraat 2
VENLO
Nederland
Partner(s):
TRON B.V.; Appcomm B.V.; PHC Telecom B.V.

Financiering

Rijk:
€ 76.510
Noord-Brabant:
€ 16.170
Limburg:
€ 60.340
Overig:
€ 76.510
Totaal publiek:
€ 229.530
Totaal privaat:
€ 304.260
Totale subsidiabele kosten:
€ 533.790

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag