Advanced (Very) Large Scale Additive Manufacturing met Bioplastics

The Plastic Enterprise (TPE) en Rodenburg Biopolymers (RB) willen een samenwerking starten met het doel om de combinatie van bioplastics en Large Scale Additive Manufacturing (LSAM) gereed te maken voor seriematige productie.
Grootschalig 3D printen (groter dan +/- 1x1x1m) is op dit moment een kleine, maar snelgroeiende markt die zich met name richt op enkelstuks fabricage met een zeer experimenteel karakter. In een eerder uitgevoerd Haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat toepassingen voor deze techniek in vele branches zijn te vinden, maar de techniek en materialen zijn daar op dit moment nog niet voldoende klaar voor. Zo is de betrouwbaarheid van het proces en de kwaliteit van de eindproducten niet voldoende.
In dit samenwerkingsproject richten we ons op het wegnemen van deze tekortkomingen. We doen dit door een drietal projecten als referentie te gebruiken. Deze projecten zijn actueel en komen voort uit een concrete marktvraag:

-Reconstructie van mosselbanken t.b.v. kustbescherming
-Interieurobject t.b.v. kantoorinrichting
-Bouwproducten t.b.v. een circulair bouwwerk

We verwachten dat de markt voor LSAM zich op een vergelijkbare manier zal ontwikkelen als bij Small Scale Additive Manufacturing (SSAM) het geval is. Waar enige jaren geleden SSAM vooral gebruikt werd in prototyping, is een duidelijke trend zichtbaar naar grotere aantallen eindproducten en mass-customization. Doordat ontwerpers en ingenieurs nu vaak al kennis hebben van AM, verwachten we dat de snelheid waarmee LSAM omarmd gaat worden nog groter zal zijn dan bij SSAM.
Dit samenwerkingsproject is feitelijk een doorontwikkeling van een additive manufacturing technologie enerzijds, gekoppeld aan de doorontwikkeling van bioplastics anderzijds. De enige manier om een dergelijke onderzoek aan te pakken is door expertise op beide vlakken te combineren. Dat doen we in dit project.
Na afronding van dit project verwachten we in ieder geval in de branches van de 3 pilotprojecten op te kunnen schalen wat betreft aantallen en productiesnelheden. Hiermee ontstaat een volledig nieuwe markt die de komende jaren mede door dit onderzoeksproject hard kan en zal groeien.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
NIEUWENDIJK
Startdatum:
01-10-2018
Einddatum:
01-10-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
ShapeService B.V
Adres:
Ippelseweg 19
NIEUWENDIJK
Nederland
Partner(s):
RB Biobased Institute B.V; ShapeService B.V.

Financiering

Rijk:
€ 68.137
Noord-Brabant:
€ 68.137
Overig:
€ 68.137
Totaal publiek:
€ 204.410
Totaal privaat:
€ 254.256
Totale subsidiabele kosten:
€ 458.666

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag