Actief gekoelde waterstof dispenser

Actief gekoelde waterstofdispenser

Er is een grote behoefte bij investeerders in tankstations en eindgebruikers van elektrische voertuigen om de waterstofinfrastructuur zoveel mogelijk te integreren in bestaande tankstations en daarmee bij het tanken van waterstof zoveel mogelijk de praktijk en comfort van het tanken van benzine te benaderen of te overtreffen. Op dit moment is het probleem dat de beschikbare waterstofdispensers niet voldoen aan de eisen van bestaande multi-fuel tankstation (MFT). In veel gevallen zijn de dispensers niet los verkrijgbaar en niet op afstand te plaatsen of voldoen qua tanksnelheid, veiligheid en ergonomie niet aan de Europese eisen.

Het grootste probleem vormt het feit, dat waterstof opwarmt bij expansie in de voertuigtank, waardoor het tanken met waterstof met gecontroleerde snelheid vanwege veiligheidsredenen dient te geschieden. Aanvrager Liqal BV en Robox Holding Technology BV verwachten deze problemen op te kunnen lossen door een actief gekoelde waterstofdispenser te ontwikkelen. Daarbij wordt als technische oplossing voor de koeling overwogen een speciale warmtewisselaar te ontwikkelen die geïntegreerd is in het ondergrondse leidingwerk, zodat de benodigde koude efficiënt kan worden overgebracht op de waterstof in de leiding. Hierdoor wordt het mogelijk een vrijstaande en op bestaande tankstations inpasbare dispenser te ontwikkelen die op elke afstand tot 75 meter van de waterstofbuffer kan worden geplaatst.

Bij het slagen van dit project zal een belangrijke technische barrière voor marktintroductie weggenomen worden en de investeringen in waterstoftankstations sterk stimuleren. Hierdoor zal de infrastructuur van gebruikersvriendelijke waterstoftankstations aanzienlijk toenemen, waardoor het rijden met H2-aangedreven voertuigen aanzienlijk gestimuleerd zal worden. Daarmee sluit het project nauw aan bij de thematiek van de topsector Hightech Systems & Materials (HTSM), onderdeel Automotive, om de vervuiling (CO2 uitstoot) en klimaatproblematiek te verminderen door het stimuleren van zero-emissie vrije voertuigen (Green Mobility).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
01-10-2015
Einddatum:
30-09-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
LIQAL BV
Adres:
Heilaar-Noordweg 2
BREDA
Nederland
Partner(s):
LIQAL BV; Robox Heat Technology BV

Financiering

Rijk:
€ 31.374
Noord-Brabant:
€ 31.374
Overig:
€ 147.905
Totaal publiek:
€ 210.652
Totale subsidiabele kosten:
€ 210.652

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag