3D-Tetris

De logistieke sector is een sterk groeiende sector, waar een steeds snellere verwerking van groter wordende variaties in productseries wordt verwacht. Orderpicking is een belangrijk onderdeel van de verwerking van de producten in deze distributiecentra. Bij de traditionele manier van orderpicken haalt en verzamelt een magazijnmedewerker de artikelen beschreven op de pakbon uit het magazijn. Hierna maakt deze medewerker, ook wel de orderpicker genoemd, de verzameling van producten gereed voor verzending naar klanten of voor intern gebruik. Hierbij moet de orderpicker ook in de voorraad aangeven dat een product ‘gepickt’ is. Tegenwoordig bestaan er echter ook modernere half automatische orderpicksystemen, welke ook wel ‘goods to man’ worden genoemd. Het product wordt automatisch vanuit het magazijn naar de operator verplaatst, die vervolgens kan kiezen wat nodig is om de bestellingen uit te voeren. Vaak zorgt een dergelijk systeem voor een verhoging van efficiëntie en nauwkeurigheid van het pickproces. Een volledig automatische oplossing voor het orderpickingsproces bestaat nog niet. ‘

Innovatie
Binnen onderhavig project wordt een volautomatisch orderpick-systeem, genaamd GRIPP (Gantry Robotic Intelligent Piece Picker), middels de ontwikkeling van een zesassig gantry pick-and-place module met geïntegreerde slimme software. Het nieuw te ontwikkelen systeem zal in staat zijn een grote variatie in producten te verwerken, nauwkeurige te picken and placen, slimme besluiten te kunnen nemen en te werken op zeer hoge snelheid.

Economisch perspectief
Het product wordt ontwikkelt voor de logistieke markt. Het is de sector nog niet gelukt om een volledig automatisch orderpickingsysteem te ontwikkelen. Huidige distributiecentra beschikken vaak nog altijd over de traditionele manier van orderpicken en enkele distributiecentra beschikken over een half automatisch orderpickingssysteem. Het GRIPP systeem dat in onderhavig project ontwikkeld zal worden zal het mogelijk maken om het picken van orders te automatiseren. Dit zal voor aanvragers een grote stap zijn richting het volledig kunnen automatiseren van warenhuizen.

Aanvragers verwachten de resultaten van onderhavig project op twee manieren in de markt te kunnen zetten, namelijk:

  • Het complete GRIPP systeem (module, software en installatie).
  • De losstaande software o.b.v. een software licentie voor andere orderpickingssystemen

Wanneer de ontwikkelingen binnen dit project tot een positief resultaat worden gebracht bestaat er een potentiele afzetmarkt voor 2.000 GRIPP systemen bij 700-800 klanten binnen de Benelux. De afzetmogelijkheden buiten de Benelux en de andere sectoren waar het systeem zou kunnen worden afgezet zijn binnen dit project niet meegenomen. Aanvragers hopen het ontwikkelde product echter in toekomst ook in het buitenland en in andere, nog niet verkende, sectoren te kunnen afzetten.

Samenwerking
De ontwikkelingen binnen onderhavig project zullen worden uitgevoerd door Inther Logistics Engineering BV (specialist op het gebied van de ontwikkeling van intralogistieke automatisering) en Fizyr BV (Expert op het gebied van vision-software voor orderverzamelen en pakketafhandeling). Het betreft een complementaire samenwerking.

Topsectoren
De activiteiten die uitgevoerd worden in onderhavig project vallen binnen de topsectoren ‘Logistiek’ en ‘High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT’.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
OOSTRUM
Startdatum:
11-9-2019
Einddatum:
10-9-2021

Begunstigde:

Adres:
De Amfoor 15
OOSTRUM
Nederland
Partner(s):
Inther Logistics Engineering BV; Fizyr BV

Financiering

Rijk:
€ 125.738
Limburg:
€ 125.738
Overig:
€ 125.738
Totaal publiek:
€ 377.215
Totaal privaat:
€ 467.028
Totale subsidiabele kosten:
€ 844.242

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag