183 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten ontvangen subsidie

De besluitvorming rondom MIT Zuid Haalbaarheid 2021 is afgerond. In totaal ontvangen 183 haalbaarheidsproject subsidie voor hun innovatie. Met deze toekenningen is het subsidieplafond van € 3.630.060 bereikt.

Bekijk hier welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Wilt u een overzicht bekijken van alle verleende projecten binnen het MIT Zuid instrument ‘Haalbaarheidsstudie’, bekijk deze dan hier. Het is ook mogelijk om dit overzicht te bekijken per provincie:

Zeeland;

Limburg;

Noord-Brabant.

Veel belangstelling in het MIT Zuid instrument ‘Haalbaarheidsstudie’
Zoals u in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen, zijn er in totaal 416 aanvragen ingediend voor een Haalbaarheidsproject. Geïnteresseerden hadden de mogelijkheid om vanaf 20 april hun aanvraag in te dienen op basis van first come, first serve. De beoordelingsvolgorde van de ingediende aanvragen is bepaald door middel van loting. Aanvankelijk was het loket tot 9 september geopend, maar op 7 juni werd gecommuniceerd dat het subsidieplafond reeds bereikt was.

Beoordeling projecten
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag