Er zijn door het innovatieve MKB in Zuid-Nederland 103 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking, die op 10 september is gesloten. Het subsidieplafond van € 7.324.800 is hiermee bijna drie keer overvraagd.

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld en degene die voldoen aan de vereisten zullen worden voorgelegd aan de Deskundigencommissie. Aanvragers horen uiterlijk op 3 december of ze al dan niet subsidie zullen ontvangen.