Projectfoto DORP

DORP

Onze huidige maakindustrie is sterk afhankelijk van het gebruik van chemicaliën in productieprocessen. Veel van deze chemicaliën zijn toxisch en hebben een hoge CO2-footprint en energieverbruik om te produceren. De industrie staat voor de uitdaging om duurzame alternatieven te vinden voor de chemische industrie. Rodenburg heeft een proof of concept van een nieuw productieproces ontwikkeld voor een op zetmeel gebaseerd platformmolecuul voor de toekomst van de chemische biobased industrie.

Het doel van dit project is het door ontwikkelen en testen van het platformmolecuul productieproces, evenals de validatie van toepassingen bij een aantal launching customers. In het project wordt een pilot installatie gebouwd en getest. Proefbatches van het platformmolecuul worden geproduceerd en optimale procesparameters en KPIs verkregen. Tevens worden samples van proefbatches voor eindgebruikers geproduceerd, geanalyseerd en getest in samenwerking met Millvision.

Met de resultaten worden business case, massa balansen en energiebalans bijgewerkt en de investering in een demonstratiefabriek voorbereid.
De beoogde eindresultaten van dit project zijn:

  • Gevalideerde pilotinstallatie voor de productie van het platformmolecuul.
  • Gevalideerde pilotbatches in beoogde toepassingen.
  • Rapportage en documentatie voor verdere opschaling.

Project in de schijnwerpers

Dit project is groter dan € 10 miljoen aan kosten en wordt daardoor extra in de schijnwerpers gezet. Lees hier meer over strategische EU-projecten binnen JTF.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Bergen op Zoom
Startdatum:
4/1/2023
Einddatum:
3/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Auvergnedijk 2 4612 PZ Bergen op Zoom | Ramgatseweg 11 4941 VN Raamsdonksveer
Bergen op Zoom
Nederland
Partner(s):
RB TS B.V. | Millvision B.V.

Financiering

EU
€ 1.940.191
Rijk:
€ 1.930.000
Noord-Brabant:
€ 502.686
Totaal publiek:
€ 4.372.877
Totaal privaat:
€ 5.999.175
Totale subsidiabele kosten:
€ 10.372.052

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek