Digipower 2023 – 2026 Green Deal

De energietransitie en regio specifiek de transitie naar de groene chemie vraagt een verandering van een lineair en centraal ingestuurde waardeketen naar een circulair en decentraal model. Noodzakelijk hiervoor zijn o.a. innovaties op het gebied van digitale (smart) industrie. De samenwerkende partijen willen hun kennis en expertise inzetten om op dit gebied een wezenlijk verschil te maken. De ambitie is het gezamenlijk vergroten van instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking in de regio Noord-West-Brabant, specifiek gericht op de chemiesector en de vraag naar digitale en technische vaardigheden. Deze wendbare en weerbare beroepsbevolking kan de veranderingen in de aard van het werk en de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als gevolg van de energietransitie opvangen. Hiervoor wordt het project DigiPower 2023-2026 ‘Green Deal’ voorgesteld. Het project biedt hulp aan iedereen die werkt, woont of werk zoekt in de regio door het opleiden en omscholen tot een competente ‘groene’ werknemer geschikt voor het waarmaken van de energietransitie. De doelgroepen vinden hun weg naar het CA-ICT door zich aan te melden bij het portaal DigiPower 2023-2026 ‘Green Deal’ of via het voorportaal van het regionaal mobiliteitscentrum d.m.v. een voorselectie via de sociale diensten van de gemeenten.

Projectinformatie

Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
West-Noord-Brabant
Startdatum:
9/1/2023

Begunstigde:

Partner(s):
STICHTING CENTRUM ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Financiering

EU (JTF)
€ 2.499.750
Totaal publiek:
€ 2.499.750
Totaal privaat:
€ 2.499.750
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.999.500

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier