CO2-hergebruik in een cyclische carbonaat – mini pilot

De transitie naar een klimaatneutrale (chemische) industrie vraagt om aanpassingen die CO2-emissies beperken en/of productie van materialen onderdeel maken van een gesloten koolstofkringloop. Het gebruik van CO2 en afval biomassa als hernieuwbare hulpbronnen voor waardevolle producten en materialen is zeer wenselijk om verschillende productieketens groener te maken. De synthese van cyclisch carbonaten uit epoxiden en CO2 is hierbinnen een veelbelovende reactie vanwege de 100% atoomefficie¨ntie, wat wil zeggen dat alle ingevoerde grondstoffen worden omgezet in het gewenste eindproduct zonder bijproducten. Op deze manier kunnen epoxiden en CO2, beide een eindproduct uit de petrochemische industrie, een grondstof worden voor nieuwe materialen en de koolstofkringloop sluiten. De conventionele productiemethode draagt echter nog niet bij aan het vastleggen van CO2 doordat het proces als gevolg van hoge reactietemperatuur en -druk en inefficie¨nte zuiveringsstappen veel CO2-emissie veroorzaakt. Daarnaast zijn deze processen niet geschikt voor het direct gebruik van industrieel rookgas waardoor directe Carbon Capture and Usage (CCU) niet mogelijk is. Als gevolg heeft Alta een nieuwe selectieve en heterogene katalysator ontwikkeld die ook functioneert bij atmosferische druk en gemiddelde temperaturen. Deze katalysator is zodanig selectief, dat het industrieel rookgas van de chemische industrie, zoals afvalstroom CO2, kan omzetten in een hoge kwaliteit cyclische carbonaat. In dit JTF-project zal Alta een pilot productie opzetten van een high purity grade cyclische carbonaat. Op deze manier kan op een veilige schaal het proces voor de productie van het cyclische carbonaat getest en gevalideerd worden. In deze pilotopstelling zal procesdata gemeten en geanalyseerd worden zodat het proces nauwkeurig gemodelleerd kan worden en er veilig verder opgeschaald kan worden. Met dit project draagt Alta bij aan het verminderen van CO2-emissies in de chemische industrie. Het vermogen om afvalstroom CO2 uit de industrie om te zetten in een hoogwaardig chemisch product opent de deur naar de sluiting van de koolstofkringloop en de bevordering van een duurzame en klimaatneutrale industrie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Projectlocatie
Terneuzen
Startdatum:
4/3/2023
Einddatum:
3/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Verdistraat 16 2807 HS Gouda
Terneuzen
Nederland
Partner(s):
Alta Innovation Support B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 901.720
Rijk:
€ 901.719
Totaal publiek:
€ 1.803.439
Totaal privaat:
€ 2.445.930
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.249.369

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek