‘JTF ook voor nieuwkomers’

Met het JTF is een mooi bedrag – ruim 58,5 miljoen euro – beschikbaar gekomen om de transitie in Zuid-Limburg en Chemelot te versnellen. “Hartstikke mooi, maar een pot geld alleen is niet genoeg om van fossiele brandstoffen af te komen. Om dit wel te bereiken, moeten het mkb, de kennisinstellingen en het grootbedrijf elkaar weten te vinden, er ruimte zijn voor disruptieve technologieën en nieuwe mkb’ers”, vindt Arnold Stokking, managing director van Brightsite. 

“Het briljante van het JTF is dat het grootbedrijf en het mkb samen aan de slag gaan. In het mkb zit de creativiteit, de vernieuwing, maar om innovaties goed te laten landen is het grootbedrijf nodig.” Zo vat Arnold Stokking de door het JTF beoogde samenwerking tussen mkb en grootbedrijf samen.

Route naar grootbedrijf
“Brightsite verbindt kennisinstellingen aan het proces. Ook kan de organisatie mkb’ers helpen door de impact van een innovatie door te rekenen. Zo toon je de relevantie van een idee aan. De volgende stap is validatie, oftewel bewijzen dat de technologie werkt. De stap erna is demonstreren dat een innovatie opschaalbaar is. Ook hieraan kan Brightsite bijdragen door mkb’ers te koppelen aan het grootbedrijf op Chemelot voor bijvoorbeeld het afnemen van productie. We kunnen het mkb dus helpen met de route naar het grootbedrijf, vaak de afnemers van een nieuwe technologie.”

Disruptieve technologieën
Arnold vindt het essentieel dat het JTF ruimte biedt aan disruptieve technologieën en nieuwkomers. “De kern is dat deze zo nieuw zijn dat we ons er nog geen voorstelling van kunnen maken. Juist daarom is het belangrijk om ook mkb’ers te verwelkomen die nog niet actief zijn op Chemelot”, zegt Arnold enthousiast. “JTF is een open call. Iedereen kan dus een projectvoorstel indienen voor de JTF-regio Zuid-Limburg.”

Waarde van idee
Arnold kan zich voorstellen dat het mkb huiverig is om een baanbrekend idee waaraan lang is gewerkt voor te leggen aan een groot bedrijf. “Dat hoeft ook niet meteen, want Brightsite kijkt onder geheimhouding graag mee naar de waarde van een idee, zodat een JTF-aanvrager het projectvoorstel eventueel kan aanscherpen.” Uiteindelijk bepaalt de Deskundigencommissie van JTF of een voorstel subsidie krijgt.

Nieuwe generatie
Arnold raadt alle projectindieners zo mogelijk ook omscholing van werknemers in hun plan op te nemen. “De gevolgen van de transitie zijn zo groot dat we het met de nieuwe generatie alleen niet redden. De oude generatie moet ook mee, anders komen we handen tekort. Het is mooi dat het JTF ook uitgaat van ‘een leven lang leren’ en aanvragen die ook aandacht hebben voor human capital extra waardeert.”

Klimaatneutraliteit in 2050
Tot slot stelt Arnold dat de chemische industrie veel uitdagingen kent die tegelijkertijd moeten worden aangepakt. “Neem de elektrificatie, de recycling van materialen of het gebruik van biogrondstoffen. Door deze ontwikkelingen moeten bedrijfsketens rigoureus veranderen, terwijl de winkel open blijft. Het JTF is een mooie stimulans transitie van de chemische industrie en voor klimaatneutraliteit in 2050.”

Brightsite
Brightsite is een kenniscentrum dat zich richt op de verduurzaming van de chemische industrie, onder andere op de Chemelot site. Het is een publiek-private samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus. Lees meer op: www.brightsitecenter.nl.

Tips van Arnold Stokking voor JTF-aanvragers:

  • Doe het niet alleen, zoek contact met andere mkb’ers, het grootbedrijf, kennisinstellingen of organisaties zoals Brightsite.
  • Sluit met uw JTF-aanvraag aan op een ecosysteem, oftewel de gemeenschap van bedrijven en kennisinstellingen gericht op dezelfde transitie-agenda. Investeren in dit ecosysteeem loont op langere termijn.
  • Laat voor indiening de waarde van uw idee beoordelen door een externe partij, bijvoorbeeld Brightsite.

Meer lezen?

  • Lees ook het interview Marieke Braun-Vaessen van JTF-contactpunt Limburg.
  • Lees ook Het JTF-loket is open.
  • Lees ook het interview met Björn Koopmans, programmamanager Chemelot Circular Hub

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag