‘Eerst het idee, dan de financiering’

Ruim 58 miljoen JTF-subsidie is beschikbaar voor de regio Zuid-Limburg waarin ook Chemelot ligt. Hoe kun je als mkb’er met een innovatief idee een goede aanvraag indienen? Waar begin je? Wat zijn de tips en tricks? We vroegen het Björn Koopmans, programmamanager van Chemelot Circular Hub.

“Elk succesvol innovatieproject begint met een goede projectdefinitie”, steekt Björn Koopmans van wal. “Dit betekent dat je een scherpe analyse moet maken van de challenge die jouw project wil tackelen. De Deskundigencommissie beoordeelt namelijk welk probleem jij precies gaat oplossen. Vervolgens ga je de boer op met je idee. Je gaat toetsen of jouw idee inderdaad relevant is en of jouw aanpak hout snijdt.”

De boer op
Kan Chemelot Circular Hub iets betekenen bij de projectdefinitie en de toetsing van het plan? “Jazeker, het is voor veel mkb’ers prettig om hun idee – waaraan ze vaak jaren hebben gewerkt – onder geheimhouding te presenteren aan een publiek-private organisatie zoals Chemelot Circular Hub. We brengen die projectideeën graag onder de aandacht bij onze leden en hun netwerk. Dan kunnen ze er dus meteen mee de boer op.”

Trouw aan je zaak
Je adviseert mensen dus uit te gaan van hun eigen idee? “Inderdaad. Het is belangrijk om trouw te blijven aan je zaak. Ik zie partijen soms afwijken van hun plan om het laten passen in een subsidieprogramma. In de praktijk werkt dit niet, want men wringt zich dan in allerlei bochten, waardoor het plan minder sterk wordt. Wanneer het idee staat en de subsidie lijkt te passen is het overigens wel belangrijk je in de taal van de subsidie te verdiepen en deze in je aanvraag ook te spreken.”

Financieringsmogelijkheden
Dus eerst het plan, dan de subsidie? “Ik zou het nog breder willen stellen. Eerst het idee en dan de financieringsmogelijkheden. Subsidie is één van die mogelijkheden; vroege fase financiering of converteerbare leningen kunnen ook opties zijn. Overigens moet je in geval van subsidieprogramma’s ook cofinanciering hebben, en dat is bij JTF niet anders. Bovendien gelden voor bedrijven staatssteunregels als sprake is van regionale steun. Ik adviseer partijen daarnaast altijd verder te kijken dan de aanvraag. Als de subsidie eenmaal is toegekend zijn er administratieve verplichtingen. Het is goed om te kijken of dit de subsidie waard is.”

Tips van Björn voor het aanvragen JTF-subsidie

  • Werk samen. Werk je plan niet in je eentje uit, maar in samenwerking met kennisinstellingen en grootbedrijf. Je hebt dan meer kans op succes om JTF-subsidie te krijgen. Het JTF-programma gaat uit van de gedachte van Chemelot als cluster.
  • Denk dan ook in ecosystemen en wat jouw plek daarbinnen is of kan zijn. Zeker op Chemelot. Het is een samenhangend cluster van bedrijven en organisaties. Als je alleen al kijkt naar het netwerk van buisleidingen, zie je die samenhang op het terrein.
  • Maak in je aanvraag duidelijk hoe je met andere partijen gaat samenwerken en hoe je de projectresultaten toegankelijk gaat maken voor meerdere partijen.
  • Zeker voor investeringen in infrastructuur, technologie en systemen is ‘open access’ een doel van het JTF-programma.

Over Chemelot Circular Hub
Chemot Circular Hub is een publiek-private alliantie die bestaat uit 13 leden. Het is een triple helix organisatie. Dit betekent dat zowel de overheid, kennisinstellingen als bedrijven –  DSM, SABIC en Fibrant – deel uitmaken van de organisatie. Chemelot Circular Hub wil bijdragen aan de urgente en grote transities, waaronder de energietransitie. Zo wil de organisatie de basis leggen voor een circulaire samenleving.

Lees meer over Chemelot Circular Hub: www.chemelotcircularhub.com.

Meer lezen?

  • Lees ook het interview met Arnold Stokking. Voorzitter coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie en lid van Chemelot Circular Hub.
  • Lees ook het interview met Marieke Braun-Vaessen van het JTF-contactpunt Limburg
  • Lees ook ‘Het JTF-loket is open

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag