JTF-programma catalysator in frisse aanpak en innovatief denken

Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en hervormingen), minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waren op 20 februari 2023 op bezoek in Groningen voor de landelijke start van het Just Transition Fund. De Europese commissie stelt €623 miljoen euro beschikbaar waarvan een groot deel (€330 mln) aan Noord-Nederland toegekend is. Voor de regio’s Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg ontvangen elk €58,5 mln.

Elisa Ferreira benadrukte dat er enorme hoeveelheden mensen omgeschoold moeten worden. Er is een radicale verandering in denken nodig om de wereld groener en minder afhankelijk van landen buiten Europa te maken. Deze nieuwe toekomst begint nu en de veranderingen zijn al volop ingezet. Het JTF-programma is een catalysator in een frisse aanpak en innovatief denken.

Karien van Gennip benadrukte dat de kansen op goed werk voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Met hard werken verder kunnen komen in een (arbeids)klimaat waarin dat mogelijk is.
“Nederland verduurzaamt. Daar horen andere manieren van werken bij en dus ook een ander soort banen. Om hierbij te helpen wordt er, samen met lokale organisaties, in totaal 1,2 miljard euro geïnvesteerd. Een flink bedrag waarmee we echt een verschil kunnen maken om lokale economieën klimaatneutraal te maken en mensen op te leiden voor een ander type werk. Ik vind het daarbij belangrijk dat er aandacht is voor een diverse arbeidsmarkt en dat elke regio kan werken aan wat voor hen het meest relevant is.”

Micky Adriaansens sprak over het elektrificeren van industriële processen, het benutten van groene waterstof en de inzet van biogrondstoffen in de chemie. “Het Just Transition Fund geeft een extra zetje aan inwoners en bedrijven in bijvoorbeeld regio’s met relatief veel energie-intensieve industrie. Naast investeringen in technologie en energie-infrastructuur, kunnen we met het geld ook mensen opleiden en omscholen voor nieuwe groene en digitale banen.”

Het JTF in Zuid-Nederland richt zich op drie sporen:

  • Innovatie
    De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling.
  • Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur 
    De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie.
  • Arbeidsmarkt
    De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarktgerelateerde projecten. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier