‘Zoek elkaar op, niemand kan dit alleen’

Marc Hendrikse, voorzitter van de Deskundigencommissie, kijkt uit naar projectvoorstellen van JTF. “Het doel van de JTF-regeling is een koolstofarme economie met toekomstbestendige banen. Een zeer ambitieus doel met een bijbehorend budget.”

“Minstens zeven van de tien Nederlandse grootverbruikers van fossiele energie zijn gevestigd in de drie zuidelijke provincies. We staan in Zuid-Nederland dus voor een grote uitdaging. We kunnen alleen de klimaatdoelen bereiken als het grootbedrijf en het mkb intensief samenwerken. De opgave is zo groot, dit kan niemand alleen. Zoek elkaar daarom op is mijn belangrijkste advies bij het indienen van een subsidieaanvraag voor het JTF-programma.”

Arbeidsmarkt
“Of ik nog een advies heb? Jazeker. Arbeidsmarkt, oftewel spoor 3, speelt een hoofdrol in het programma. Heeft u een innovatief idee of wilt u investeren in infrastructuur, denk dan ook aan (om)scholing van personeel. De Deskundigencommissie let hier speciaal op bij het beoordelen van de aanvragen. Hiervoor hebben we overigens ook nieuwe deskundigen benoemd die expert zijn in human capital.”

Preadvies
Het JTF-programma biedt voor elke regio drie sporen, oftewel drie verschillende regelingen. Lees deze goed. Let erop of u met een tender te maken heeft of met first come, first serve.

Let er ook op of de beoordelingsprocedure een preadvies bevat van de Deskundigencommissie. Houd er in uw planning rekening mee dat de Deskundigencommissie nog met aanvullende vragen kan komen, voordat zij tot een inhoudelijke beoordeling overgaat. De commissie kijkt in het preadvies onder meer naar de regels op gebied van staatssteun, cofinanciering, of de aanvraag volgens de regelgeving is opgesteld en of uw onderneming in moeilijkheden verkeert. Let op: Ook al voldoet u aan de eisen van het preadvies, dan nog heeft u geen garantie dat u in aanmerking komt voor een subsidie. Bij een tender kan een project hoger gerankt zijn. Bij een first come, first serve kan de pot leeg zijn.”

Tips van Marc Hendrikse:

  • Bekijk of er ook mogelijkheden zijn voor (om)scholing in uw project.
  • Lees de regeling goed. Elk spoor kent een andere procedure: tender of first come, first serve. Ook geeft de Deskundigencommissie soms een preadvies.
  • Doe het samen. Zoek samenwerking met het grootbedrijf in uw JTF-regio.
  • Zorg voor een heldere aanvraag. Die is:
    • Concreet

Wat wilt u bereiken? Geef dit zoveel mogelijk weer in cijfers.

    • Compact

Geef de kern van uw project goed weer, zonder overdreven of wollige tekst.

    • Compleet

Vertel het hele verhaal. Veronderstel niet te snel dat mensen sommige zaken wel weten.

Meer lezen

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag