• Waterpoort naar Waterdunen

Projectbeschrijving

Waterdunen is een 350 hectare groot zilt natuur- en recreatiegebied in aanbouw in West Zeeuws-Vlaanderen, tussen Breskens en Groede. De aanleg van dit gebied is gecombineerd met kustversterking. Waterdunen is een samenwerkingsproject van de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen, de gemeente Sluis, Het Zeeuwse Landschap en recreatieondernemer Molecaten. Een essentieel onderdeel van Waterdunen betreft de aanleg van de getijdenduiker, de zogenaamde ‘Waterpoort’ in de dijk bij het Killetje omdat hiermee een gecontroleerd, gereduceerd getij in het natuurgebied mogelijk gemaakt wordt. Voor deze ‘Waterpoort naar Waterdunen’ is OP-Zuid subsidie verkregen.