Tweede ronde VAB vouchers 1 maart van start

Vanaf 1 maart zijn de VAB-vouchers opnieuw aan te vragen via deze link. Hierbij geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. De tweede ronde duurt tot 7 januari 2019, of totdat het subsidieplafond van 350.000 euro is bereikt. Hiermee kunnen naar verwachting 75 eigenaren van lege stallen worden geholpen.

Twee fasen

Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro, die de eigenaar kan inzetten voor ondersteuning in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een oriëntatiegesprek en een haalbaarheidsanalyse. In de tweede fase wordt een start gemaakt met de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming.

Eerste fase: Oriëntatiegesprek en haalbaarheidsanalyse

Voor het oriëntatiegesprek en de haalbaarheidsanalyse schakelt de eigenaar een deskundige in die aangesloten is bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS. In deze fase worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie verkend. Dit resulteert in een haalbaarheidsanalyse, waarin de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de VAB worden meegenomen.

Voor de eerste fase staat een subsidie van 100% van het aantal advies uren door de deskundige. Dit geldt tot een maximum van 28 uur, voor een maximum uurtarief van € 93 per uur (excl. BTW). Deze fase dient binnen 20 weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.

Tweede fase: Start van uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming.

Indien uit de eerste fase blijkt dat er concrete plannen ontwikkeld kunnen worden gericht op de herbestemming van de VAB, kan de eigenaar starten met de tweede fase. In deze fase wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe plannen. Hier kan wederom een beroep gedaan worden op een deskundige die is aangesloten bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS.

Voor de tweede fase staat een subsidie van 37,5% van het aantal advies uren door de deskundige. Dit geldt tot een maximum van 40 uur, voor een maximum uurtarief van € 93 per uur (excl. BTW). De eigenaar betaalt een eigen bijdrage van 62,5%. Deze fase dient binnen 12 weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.

Deskundigen

De projectleider VABIMPULS – Peer Verkuijlen – neemt na een positief besluit, contact op met de eigenaren voor het in contact brengen met de desbetreffende deskundige. De deskundigen waarop een beroep gedaan kan worden dienen aangesloten te zijn bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS. Deskundigen van VABIMPULS zijn onafhankelijk en gaan neutraal met de eigenaar in gesprek. Per fase kan een andere deskundigen ingeschakeld worden. Een overzicht van de deskundigen is te vinden op deze website.

Meer informatie over de regeling leest u in de eerste wijzigingsregeling.
Vanaf 26 februari staat het aanvraagformulier online.

Aanpak leegstand

VABIMPULS bestaat uit een kennisplatform en de voucherregeling, en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en dat de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie daarom samen met wethouders van 22 Brabantse gemeenten in een taskforce.

 

Foto: Woonzorgboerderij De Haartse Hoeve te Beugen

Woonrzorgboerderij de Haartse Hoeve
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier