Regeling Vouchers Agrarische Bouwpercelen verlengd

Vanwege grote belangstelling wordt de Subsidieregeling Vouchers Agrarische Bouwpercelen met 2 jaar verlengd. De aanpak helpt boeren een andere toekomst voor hun boerenbedrijf te vinden door herbestemming of sloop.

In totaal maken 445 eigenaren gebruik van deze subsidie vouchers. Dat zijn boeren die gestopt zijn én boeren die van plan zijn te gaan stoppen. Zij geven aan veel baat te hebben bij de expertise die ze via de vouchers van VABIMPULS in kunnen winnen. Enkele reacties:

  • “Er is vaak meer mogelijk dan je leegstaande stallen enkel te benutten voor statische opslag. Fijn dat door de voucherregeling gemeenten en provincie meedenken aan oplossingen waar ik zelf in mijn eentje nooit zou zijn opgekomen.”
  • “Ik weet wat ik met mijn lege stallen wil doen. VABIMPULS adviseerde me over de haalbaarheid van mijn ideeën.”

Verlenging regeling
De huidige subsidieregeling loopt tot 10 december 2019. De vraag naar vouchers is echter onverminderd groot. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling te verlengen tot en met 1 december 2021. Ook het budget voor de subsidies wordt verhoogd met in totaal € 1,5 miljoen: € 0,5 miljoen voor eigenaren die al gestopt zijn en leegstaande opstallen hebben en € 1 miljoen voor eigenaren die willen stoppen met hun boerenbedrijf.

Leegstandsaanpak
Via de vouchers van VABIMPULS kunnen boeren een deskundige inzetten die hen helpt met een nieuw perspectief voor hun bedrijf. Dat kan zijn hulp om een andere invulling van het bedrijf, bijvoorbeeld in de recreatieve sector of bij het slopen van het bedrijf. Dat is niet alleen winst voor de eigenaar zelf. In alle gevallen leidt de samenwerking met de deskundigen van VABIMPULS ook tot een verbetering van de omgevingskwaliteit. Zo hebben vaak ook andere betrokkenen, zoals gemeenten, profijt van de oplossing die voor de locatie wordt gevonden.

Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij
De aanpak is gestart vanuit de Brabantse Aanpak Leegstand, maar vervolgens ook opgenomen in het pakket ‘Ondersteunende maatregelen transitie intensieve veehouderij’. Daarmee sluit de voucheraanpak direct aan op het advies van de ‘Adviescommissie ondersteunende maatregelen transitie veehouderij’. Deze commissie pleitte onder meer voor het continueren van de subsidieregeling, het ontsluiten van opgedane kennis uit de casussen en het samenbrengen van duurzame initiatieven van veehouders. Naast de voucherregeling bevat dat pakket ook maatregelen zoals hulp bij het zoeken naar ander werk, ondersteuning bij omschakelen naar een diervriendelijker of duurzamer bedrijf enzovoorts.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag