Precisiebemesting in de aspergeteelt

Om een toekomstige vitale bedrijfsvoering te borgen én tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord te ondernemen wenst aanvrager te investeren in een portaaltractor welke geschikt is voor precisiebemesting in de aspergeteelt.
Doel is om emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem vloeibare (kunst)meststoffen toe te dienen op het moment dat het gewas er aantoonbaar naar vraagt.
Door toepassing van precisiebemesting worden de meststoffen direct en beter opgenomen en wordt uitspoeling in het grondwater voorkomen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
GASTEL
Startdatum:
2018-08-13
Einddatum:
2019-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
AvM van Gastel BV
Adres:
Bergsestraat 17 GASTEL
GASTEL
Nederland
Partner(s):
AvM van Gastel BV

Financiering

EU (ELFPO)
€ 27.111
Totaal publiek:
€ 27.111
Totaal privaat:
€ 40.666
Totale subsidiabele kosten:
€ 67.777

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag