Oogstrobot broccoli

Een oogstrobot voor broccoli is een innovatie waarvan de in Engeland dit jaar mee geoogst is. Op het vasteland van Europa is deze nog niet actief. Door de oogstrobot naar Nederland te halen kan meerwaarde gecreëerd worden voor elk scherm dat geoogst wordt. Doordat de robot met camera werkt kan elke broccoli klantgericht geoogst worden in tegenstelling tot nu door handmatige oogst. De mens is minder goed dan de robot in staat precies correct te oogsten, ieder mens is anders “geprogrammeerd”. Door de juiste sortering (500-600 gr heeft de beste marktwaarde, 400-500gr daarna 300-400 heeft beperkte marktwaarde) te oogsten wordt er een betere prijs per kg geoogste broccoli betaald. Nu wordt de broccoli handmatig geoogst en beoordeeld hetgeen vaak leidt tot commercieel onbruikbare sorteringen en “afval” zoals te lange stelen en blad. Dit wordt in de verwerkingslocatie uit gesorteerd en elders gestort. Dankzij de oogstrobot is het mogelijk al het “afval” op het land te laten hetgeen bijdraagt aan de kringloop.

Biodiversiteit
Ook kan de oogstrobot insecten herkennen waardoor er meer risico genomen kan worden in de insectenbestrijding hierdoor kunnen we de insectenbestrijdingen halveren. Daarnaast laat de robot de schermen met insecten op het land. Dit draagt direct bij aan de biodiversiteit. Broccoli is een kringloopteelt bij uitstek, we rijden mest van lokale boeren op het land, de plant groeit, het scherm wordt geoogst voor consumptie de rest van de plant wordt vermengd met de grond. Hierdoor hebben we gronden in gebruik waarbij we het organische stof gehalte al hebben zien stijgen van 2,3 naar 4,3 procent. Prima voor elkaar zult u denken, echter door meer afval op het land te laten kunnen we de kringloop maximaliseren en om de teelt in Nederland (Noord-Brabant) te behouden is robotisering een must.

Het is dus mogelijk om met de oogstrobot met self intelligence camera meerwaarde te creëren d.m.v. goede sortering, kwaliteit en vrij van insecten waarbij de kringloop op vooruit gaat en wat de biodiversiteit ten goede komt (direct en door terugdringen van middelengebruik) en juist zonder dat hier product risico’s mee hoeven te worden genomen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Raamsdonk
Startdatum:
25-5-2019
Einddatum:
24-5-2021

Begunstigde:

Adres:
Kerklaan1
Raamsdonk
Nederland
Partner(s):
P en M Verschuren

Financiering

EU (ELFPO)
€ 120.000
Noord-Brabant:
€ 120.000
Totaal privaat:
€ 360.000
Totale subsidiabele kosten:
€ 600.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier