Innovatie landbouw3

Monovergisting en mestverwerking Melkveebedrijf van de Ven-Bouwens V.O.F.

De melkveehouderijsector heeft de laatste jaren te maken met een toenemende mestproblematiek. De gebruiksnormen per hectare zijn aangescherpt waardoor er meer dierlijke mest dient te worden afgezet. Het overschot bedraagt ca. 3000 m3 (ca. 12.000 kilo stikstof en 4500 kg fosfaat). Deze ontwikkeling heeft geleid tot een toename van de mestafzetkosten en een grote afhankelijkheid van de afzetmarkt.

Van de Ven-Bouwens vof, een melkveebedrijf met ca. 225 melkkoeien en 140 jongvee, is van mening dat dit het moment is om zelf de regie te gaan nemen en te investeren in innovatieve technieken waarmee meer grip wordt gekregen op de mestproblematiek en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in duurzame technieken waarmee middels vergisting energie (elektra en warmte) uit mest wordt geproduceerd en de uitstoot van milieubelastende stoffen zoals ammoniak uit stallen sterk wordt gereduceerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VEGHEL
Startdatum:
2017-03-10
Einddatum:
2019-08-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Melkveebedrijf van de Ven-Bouwens V.O.F.
Adres:
Biezendijk 29 VEGHEL
VEGHEL
Nederland
Partner(s):
Melkveebedrijf van de Ven-Bouwens V.O.F.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 120.040
Noord-Brabant:
€ 120.040
Zeeland:
€ 0
Limburg:
€ 0
Overig:
€ 0
Totaal publiek:
€ 240.080
Totaal privaat:
€ 373.300
Totale subsidiabele kosten:
€ 613.380

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag