Eiverwerkingsinstallatie Topeggs

TopEggs investeert in een duurzame pluimveesector. Door het investeren in apparatuur kunnen eieren verwerkt worden tot halffabrikaten. Door deze bewerking in eigen hand uit te gaan voeren wordt de meerwaarde gecreëerd op het erf, in plaats van verder op in de keten, wat de carbonfootprint verlaagd. Tevens wordt met de uitvoering van dit project ingespeeld op de toenemende vraag naar gezonde eiwitproducten en transparantie in de keten. Het familiebedrijf TopEggs is sinds 1958 actief in de pluimveesector. Het bedrijf produceert eieren in een ‘gesloten’ bedrijfsvoering, waarbij drie legstallen om toerbeurten worden voorzien van nieuwe kippen uit de eigen opfokstal. Dit levert belangrijke voordelen op het gebied van voedselveiligheid en de gezondheid van de dieren. Zo gebruikt TopEggs geen antibiotica en zijn de kippen vrij van ontwormingsmiddelen. Een belangrijke pijler onder het bedrijf is dat het diervoer in eigen beheer wordt geproduceerd. Hierdoor kan direct gestuurd worden op kwaliteitsaspecten van de eierproductie. Tevens levert de eigen voerproductie voordelen ten aanzien van efficiënt voergebruik en diergezondheid. De missie van TopEggs is om een belangrijke duurzame bijdrage te leveren aan het wereldwijde voedselvraagstuk met een zo beperkt mogelijke footprint. De focus van het bedrijf ligt op innovatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn & gezondheid en het duurzaam ondernemen in harmonie met de omgeving. Door samen te werken, te innoveren en respect te hebben voor ieders behoefte, gaat TopEggs de uitdagingen van de toekomst aan.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
MAASHEES
Startdatum:
2017-09-01
Einddatum:
2019-06-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Topeggs BV
Adres:
Vredepeelweg 22, Overloon MAASHEES
MAASHEES
Nederland
Partner(s):
Topeggs

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Zeeland:
€ 0
Limburg:
€ 0
Overig:
€ 0
Totaal publiek:
€ 250.000
Totaal privaat:
€ 2.271.660
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.521.660

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag