Compostering in vrijloopstal Maashorst

Het project omvat de realisatie van een innovatieve vrijloopstal met compostbed, inclusief erfaanpassingen en de benodigde organisatorische opstart van de stal en het composteringsproces. Bij het ontwerp en inrichting van het compostbed onder foliedak wordt aandacht besteed aan een dierenwelzijn: veel licht, ruimte per dier en ventilatie. Verder is dit project gericht op voorlichting rondom deze innovatie: het erf wordt mede ingericht met het oog op interactie van bezoekers van natuurgebied De Maashorst met de koeien en er zal samen met het bezoekerscentrum voorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld. De boerderij ligt tegenover het natuurcentrum in Slabroek.

Natuurinclusieve landbouw in Brabant
Het bouwen en ontwikkelen van een vrijloopstal met compostbed is een fysieke investering die naadloos aansluit bij de regeling voor natuurinclusieve landbouw in Brabant: hierbij is drijfmest verboden; er kan gebruik worden gemaakt van mestscheiding (relatief duur, technisch); vaste mest (kost relatief veel arbeid, heeft hygiëneproblemen mbt. zuivel) of compost. Dat laatste biedt de beste kansen, maar er is verbetering in het proces vereist, omdat de traditionele werkwijze te veel investering en arbeid kost. Het concept ‘houtsnipper-compostbak’ wordt daarom als de beste optie gezien voor natuurinclusieve landbouw en kan op basis van de ervaringen in Slabroek verder worden uitgerold binnen de agrarische sector in Brabant.

Doelstelling
Het doel van het project is om het sluiten van de koolstof- en stikstofkringlopen binnen de natuurinclusieve boerderij ‘Boer in Natuur’ in Slabroek te optimaliseren:

  • De stikstofkringloop (N) wordt verder gesloten, door mest onmiddellijk om te zetten in compost, de compost zorgvuldig en evenwichtig toe te passen in de teelten, en daarmee bij te dragen aan een gezond voedingspakket voor de streekbewoners. Mest en urine worden direct gescheiden door de fysieke eigenschappen van de houtsnippers, waardoor de vorming van ammoniak tegengegaan wordt. In de meetresultaten van vrijloopstallen worden een lage emissie per m2 gevonden.
  • De koolstofkringloop (C) wordt verder gesloten, door snoei- en resthout uit de directe omgeving te versnipperen, toe te passen in een winters ligbed voor koeien, en door minimaal gebruik te maken van fossiele energie. C-vastlegging in de bodem.

De vrijloopstal met compostbed is een centraal onderdeel van het beoogde innovatieve bedrijfsmodel: het realiseren van deze stal draagt in belangrijke mate bij aan de pilotfunctie van deze nieuwe boerderij voor de innovatie van de Nederlandse landbouw.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Uden
Startdatum:
1-5-2018
Einddatum:
1-3-2020

Begunstigde:

Adres:
Erenakerstraat 4
Uden
Nederland
Partner(s):
Boer in Natuur

Financiering

EU (ELFPO)
€ 23.550
Noord-Brabant:
€ 23.550
Totaal privaat:
€ 70.650
Totale subsidiabele kosten:
€ 117.750

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag