• Boost45

Projectbeschrijving

Bij veel bedrijven bestaat het personeelsbestand voor een groot deel uit 45 plussers en de komende jaren zal hun aandeel nog verder stijgen. Deze medewerkers van 45 jaar en ouder vormen een kritische succesfactor voor het bedrijfsleven, zeker als we kijken naar hoger opgeleiden. Ze hebben in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgebouwd en zijn daarmee erg waardevol geworden voor hun organisatie. Daarnaast spelen deze mensen vaak een belangrijke (informele) rol in de cultuur binnen organisaties en afdelingen. Ze zijn loyaal en betrokken en uiten dit ook in hun manier van werken.

Project Your Career in Control Plus (YCIC+) helpt organisaties om deze groep medewerkers optimaal te benutten. Kwaliteiten en vaardigheden van 45 Plussers met een HBO en/of academische achtergrond worden verder versterkt en er wordt een samenwerking tot stand gebracht tussen 45 plussers en collega’s van jongere generaties, met als doel elkaar naar een hoger niveau te brengen.