Projectbeschrijving

Het realiseren van een Smarter Building oplossing voor nieuwe en bestaande (groepen van) gebouwen waarin gebouwbeheer en gebouwfunctie vergaand geïntegreerd zijn, waarin het energieverbruik verder gereduceerd wordt en dat leidt tot gezamenlijke kansen op de markt. Met het project worden de business prestaties van de aanvragers vergroot en worden applicaties ontwikkeld voor de smart building sector en de smart health sector.

Website Simaxx – Smarter Buildings project d.d. 02-01-2018
Website Simaxx – Servicekosten omlaag
Website Simaxx – start test in bedrijfsverzamelgebouw van KRAGT
Website Simaxx – Artikel F-Facts Magazine juli 2019