• Smart City Water Systems

Projectbeschrijving

Een aantal Zuid-Nederlandse MKB-bedrijven uit de sectoren HTSM en Maintenance wil, in samenwerking met de gemeenten Breda en Roosendaal en de TU Delft, een Living Lab oprichten voor de ontwikkeling van een Smart systeem voor het meten en analyseren van allerlei data in afvalwater. Dit project richt zich op het slim beheren van afvalwater en de bijbehorende infrastructuur, het rioolnetwerk. Vanuit zowel de stedelijke rioolbeheerders, als de deelnemende gemeenten (Breda en Roosendaal) in dit project, is het grote maatschappelijke belang hiervoor aangegeven:

  • Voorbereid zijn op klimaatverandering en de toegenomen piekbelasting van riolen door overvloedige stortbuien en vergroting van het percentage verhard oppervlak
  • Beheersing en terugdringen van onderhoudskosten aan dure infrastructuur
  • Verbetering van handhaving milieuregels, bestrijding van (illegale) lozingen en calamiteiten
  • Vergroten van veiligheid en leefbaarheid

De innovaties die dit project in zich bergt, betreffen de ontwikkeling van de nieuwe hardware; een zeer innovatieve meetring met sensoren, die in grote aantallen tegen een lage prijs gemaakt kan worden en aangebracht wordt in een rioolnetwerk om het afvalwater te analyseren. Dit meetsysteem werkt volcontinu en geeft een zeer betrouwbaar beeld van wat zich in het riool afspeelt. Een data platform, met multi-dimensionele analyse, zal in staat zijn om nieuwe en diepgaande inzichten te verkrijgen in aard, herkomst, vervuilingsgraad, patronen en nog allerlei onbekende verbanden en parameters omtrent het afvalwater in een stad.