Projectbeschrijving

De biobased economy is een enorme kans – met name voor Europa en Nederland – om economische groei te realiseren op een duurzame en innovatieve manier. Hier ontstaan mogelijkheden voor het creëren van nieuwe waardeketens met bijvoorbeeld suikers, cellulose en lignine (plantaardig materiaal) als grondstoffen. Voor een succesvolle overgang naar een bio-economie met deze waardeketens, is samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines essentieel.

De focus van dit project ligt daarom op het opzetten en verbinden van de Biobased proeftuinen Brightlands Chemelot Campus in Geleen en Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Er wordt een regio-overschrijdende, open innovatie-omgeving gecreëerd waarbij onderzoeksinstituten, MKB en grote bedrijven in Zuid-Nederland samenwerken en innoveren.

Om de transitie succesvol te laten verlopen, moet het gebruik van biomassa vooral leiden tot economische waarde creatie. Daarom richten we ons ook op het inventariseren, ontwikkelen, testen en opschalen van innovatieve processen en producten op het gebied van groene bouwstenen, de Bio Based Building Blocks (4B). Een voorbeeld hiervan is de omzetting van lignine in hoogwaardigere producten zoals biobrandstoffen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van chemie en procestechnologie voor de conversie van suikers naar chemische stoffen, die verder verwerkt worden tot groene bouwstenen voor biomaterialen”. De onderzoeksactiviteiten worden ondersteund door een onderwijs- en trainingsprogramma en business development activiteiten. Dit geeft ondernemers de kans om hun potentie te vergroten en van laboratorium -tot pilot plant- schaal te gaan. De gezamenlijke proeftuin geeft een impuls aan bedrijven en werkgelegenheid in Limburg en Brabant.