Projectbeschrijving

De zeebodem ligt rondom de kust vol met explosieven, terwijl er steeds meer werkzaamheden plaatsvinden in de kuststreek vanwege bijvoorbeeld de windparken die in de zee gepland zijn. Hiervoor is het essentieel dat de explosieven en gevaarlijke stoffen zeer gedetailleerd en betrouwbaar in kaart worden gebracht, zodat deze ontmanteld kunnen worden. De doelstelling van dit project is het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en marktrijp maken van een waterbodemoppervlaktedetectiesysteem (WBOD) die alle Niet Gesprongen Explosieven (door middel van zowel actief als ook passieve detectie) en andere objecten kan detecteren in zowel diep (zee) als ondiep (rivier, kanaal, etc.) water.