Projectbeschrijving

Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energieopwekking. Dat doet de Oryon Watermill (OWM) via getijdenenergie, waarbij waterstroom wordt omgezet in duurzame energie, die vervolgens wordt geleverd aan een energiecoöperatie in Zeeland. Elektriciteit voor en door Zeeland dus.

In 2017/2018 wordt in de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam in Zeeland het ‘Tidal Technology Center Grevelingendam’ (TTC-GD) gerealiseerd. In dit internationale test- en kenniscentrum demonstreren, testen en certificeren leveranciers van (water)turbines de technologieën waarmee zij energie produceren uit waterstromen. In totaal streeft TTC-GD na realisatie naar opwekking van circa 1,5 MW aan duurzame energie.

Eén van de turbines in TTC-GD is de Oryon Watermill van Deep Water Energy (DWE). Mede door projecten als de Oryon Watermill binnen TTC-GD krijgt de industrie de kans te groeien met als uiteindelijk doel een volwassen en rendabele duurzame energie-industrie.

De Oryon Watermill bestaat in feite uit drie hoofdonderdelen,  een verticale as-turbine (versus een horizontale as-turbine) met behuizing, een control unit en online monitoringsysteem.

Uitgave Interprovinciaal Overleg (IPO) – Oryon Watermill Energiedijkturbine – Elektriciteit voor en door Zeeland