• Opschalen Thermisch Smart Grid Zuid-Limburg voor warmte en koude levering

Projectbeschrijving

Het project beoogt een uitbreiding van het huidige energienetwerk van Mijnwater van 200.000 m2 BVO (bruto vloeroppervlak) tot 350.000 m2 BVO. De uitbreiding leidt tot een verduurzaming van de energielevering aan 1200 nieuwe woningen en/of een vergelijkbare hoeveelheid utiliteitsbouw.

De verduurzaming werkt echter ook door op de huidige aangesloten gebouwen voor warmte en koude levering. Hiermee wil het project enerzijds het huidige systeem beter benutten en optimaliseren en anderzijds, het unieke laagtemperatuurnetwerk als optie uitdragen om te komen tot een koolstofarme economie.