• Open Learning and innovation Labs

Projectbeschrijving

Doelstelling van het project is het ontwikkelen en inrichten van excellent (open access) onderwijsmateriaal, dat aansluit bij de behoeften van bedrijven en medewerkers die actief zijn in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Agrofood in de regio Zuid-Nederland.

Een multidisciplinair projectteam van onderwijsspecialisten en het bedrijfsleven komen in dit project samen, om met elkaar een uniek leertraject te ontwikkelen op het gebied van 3D-printing, adaptieve robotica en agro-mechatronica.

Het doel van dit team is om binnen circa twee jaar een praktijkgerichte en flexibele leeromgeving te ontwikkelen voor deze themagebieden, dat ook als voorbeeld kan dienen voor een vergelijkbare aanpak binnen andere thema’s.