Projectbeschrijving

Nemag ontwikkelt en produceert vanuit Zierikzee diverse soorten grijpers voor de overslag van droge bulkgoederen. Vanwege haar jarenlange ervaring en grote innovatiekracht heeft Nemag een grote diversiteit aan grijpers ontwikkeld die wereldwijd de meest innovatieve en efficiënte grijpers zijn. De specifieke eigenschappen van het bulkmateriaal dat moet worden overgeslagen bepaalt het ontwerp van een grijper. Om toonaangevend te blijven is Nemag continu bezig met onderzoek en innovatie. Het verhogen van de efficiency bij het lossen van bulkmateriaal en het verlagen van de kosten per overgeslagen ton lading staan daarbij centraal. De huidige generatie grijpers die Nemag tot nu toe ontwikkeld heeft zijn voornamelijk empirisch tot stand gekomen. Dit is een zeer kostbaar en tijdrovend innovatieproces.

In dit project zal Nemag daarom een nieuwe generatie grijper ontwikkelen voor de overslag van cohesief materiaal (waaronder ijzererts e.d.). De grijper moet door de modellering veel efficiënter fungeren door op meerder essentiële onderdelen beter te functioneren dan nu mogelijk is met grijpers van de huidige stand der techniek. De kennis en ervaring die Nemag opdoet met dit project kan ook vervolgens in toekomstige projecten gebruikt worden in de ontwikkeling van andere type grijpers en daarmee de internationale positie van Nemag en de regio verder versterkt.

Nemag richt zich specifiek op de ontwikkeling van de grijper van cohesief materiaal omdat dit wereldwijd verreweg de grootste overslagmarkt van droge bulk is. Nemag wil zijn kennispositie en marktaandeel dan ook juist in dit marktsegment verder versterken en uitbouwen aangezien hier de meeste groei gerealiseerd kan worden.

Door dit project uit te voeren zal Nemag op verschillende manieren aansluiten op de RIS en deze ook versterken. Zo richt Nemag zich met de ontwikkeling van de nieuwe generatie grijper op de maatschappelijke uitdagingen ‘Gezondheid, demografie en welzijn’ en ‘Slim, groen en geïntegreerd vervoer’ en de topclusters ‘Logistiek’ en ‘Maintenance’.

Tags